Sunday, 24 December 2006

Besöksupdate! (Visitor Update!)

Att tävlingssidans besökare främst är från Sverige är knappast någon nyhet, men det kanske årets stora ökning bland de finska och tyska deltagarna är. Fördelningen sedan starten för Klurendrejeriet(TM) 2007 är i skrivande stund denna: Sverige 68%, Finland 16%, Tyskland 10%, Storbritannien 2%, USA och Danmark 1% (var), övriga länder 2%.

It should be no suprise that the visitors to the Contest page at Ultunesaren's homepage mainly are Swedes, but perhaps the major increase among Finnish and German interest is worth noting. Since the start of Klurendrejeriet(TM) 2007, the visitors have come from the following countries: Sweden 68%, Finland 16%, Germany 10%, Great Britain 2%, USA and Denmark 1% (each), other countries 2%.

No comments: