Wednesday, 6 December 2006

Klurendrejeriet(TM) 2007 Kick-off

Gårdagskvällens officiella kick-off för KlurendrejerietTM 2007 blev lyckad! Presentationen av såväl priserna som en första titt på årets tävling fick applåder och idel glada ansikten lämnade lokalen efteråt. Förra årets vinnare, Harald Cederlund, undrade när frågorna offentliggörs i år och budskapet var tydligt: när nästa nummer av Ultunesaren kommer (preliminärt datum: 12 december)! För att vara helt säker, kan man ju alltid återkomma hit tills dess ...

Last night's official kick-off for KlurendrejerietTM 2007 was a success! The presentation of both the prizes and a sneak preview of this issue of the contest ended in applauds, and only happy faces left the auditorium afterwards. Last year's winner, Harald Cederlund, wondered when the questions will be officially released, and the message was clear: when the next issue of Ultunesaren is issued (preliminary date: 12 December)! To be absolutely sure, it is probably a good idea to come back to this blog until then ...

No comments: