Tuesday, 12 December 2006

Klurendrejeriet in Quiz Forum!

Sedan ifjol erbjuds Klurendrejeriet(TM) i officiell engelsk översättning och nu gör tävlingen internationell entré. Klurendrejeriet är en av tävlingarna som stöds av det tyska tävlingsforumet MeMac på dess hemsida www.memac.de, där alla är välkomna att fundera ihop och kanske byta ledtrådar. För att alla ska ha en chans att läsa sig till vad som sägs rekommenderas engelska som språk, men detta är på inget sätt något krav. Gå till forumet, registrera dig och läs vad andra har att säga om årets tävling. OBS! Bryt dock inte mot forumets regler och MeMaC:s och Klurendrejeriets hederskodex: förstör inte nöjet för andra genom att lägga ut svar direkt i forumet (det gör man isåfall enskilt på annat sätt, förslagsvis privat e-post).

Du hittar Klurendrejeriets tråd på följande adress: http://www.memac.de/forum/thread.php?threadid=2126


Since last year, Klurendrejeriet(TM) is also offered as an official English translation. Now the contest is one of featured items on the German quiz forum MeMac at www.memac.de, where everyone is welcome to think collectively and perhaps exchange clues. To allow for as many participants to read suggestions from others as possible, English is the recommended language (though this is not enforced in any way). Visit the forum, register and read what others have to say about the contest. Please follow the forum board guidelines and do not break the honor code of MeMaC and Klurendrejeriet: do not ruin the fun for others by posting answers directly in the forum (such exchanges should be conducted elsewhere, for instance private e-mail).

Klurendrejeriet's thread is found here: http://www.memac.de/forum/thread.php?threadid=2126

No comments: