Sunday, 10 December 2006

Sista titlarna! (The last titles!)

Om du har följt med denna blogg från början vet du redan att det bara återstår fyra titlar, tre från huvudtävlingen och en från internetfrågorna. Här kommer de:

3. EN ANNORLUNDA TOUCH
8. TVÅLFAGER TVÅLFRÅGA
9. DEN RÖDVITA LOGOTYPEN
E. COLUMBIA PICTURES PRESENT ...

If you have followed this blog from the start you already know that only four titles are missing, three from the main contest and one from the internet questions. Here they are:

3. A DIFFERENT TOUCH
8. THE L WORDS
9. THE RED-AND-WHITE LOGOTYPE
E. COLUMBIA PICTURES PRESENT ...

No comments: