Saturday, 16 December 2006

Klurendrejeriets sponsorer: ICEHOTEL

ICEHOTEL(R) är en av huvudsponsorerna i Klurendrejeriet(TM) 2007. Det ligger i Jukkasjärvi och tar emot gäster i midnattsolens land för sjuttonde året i rad. Livsnerven för Jukkasjärvi och ICEHOTEL(R) utgörs av Torne älv, som under en stor del av året är isbetäckt. Älven och dess vatten är en ständig leverantör av material för konst, arkitektur och design. Torne älv har Sveriges största avrinningsområde och dess rena vatten bildar den kristallklara is som hotellet är uppbyggt av. Besök gärna www.icehotel.com för mer information.

ICEHOTEL(R) is one of the main sponsors in Klurendrejeriet(TM) 2007. It is located 200 kilometres north of the Arctic Circle in the village of Jukkasjärvi, Lapland, Sweden. The Torne River is the vein for both Jukkasjärvi and ICEHOTEL(R), thanks to its thick ice layer during a large part of the year. The river itself is the bringer of goods for all the art, architecture and design. Torne River has the largest watershed area in Sweden and the clean water forms the crystal-like ice used in construction of the hotel. Please visit www.icehotel.com for more information.

No comments: