Thursday, 28 December 2006

Tystnaden bruten (Silence broken)

Många har hört av och undrat varför inte något meddelande sattes upp på Klurbloggen igår. Visst fanns det ett meddelande, men det var bara aktivt en timme! Efter det togs det bort, då det avslöjade alldeles för mycket! För att detta inte skall upprepas går numera samtliga meddelanden genom en extra säkerhetskontroll innan de släpps upp på Klurbloggens sida. Det borttagna meddelandet går dessutom att läsa i censurerad form (datumet justerat så att det hamnar rätt).

Many quizzers have contected us and wondered why there was no posting yesterday on Klurbloggen. Sure, there was a message, but it was only active for an hour! After that,it was removed since it revealed too much! To prevent this from happening again, from now on messages will pass through an extra check before they are posted on the blog. A censored version of the removed message is now available (date adjusted for chronological reasons).

No comments: