Thursday, 7 December 2006

Klurendrejeriets adventskalender

Sju stjärnor hänger på väggen, fyra till vänster och tre till höger, men vem är hon?

Seven stars are hanging on the wall, four to the left and three to the right, but who is she?

No comments: