Friday, 15 December 2006

14. JUST DO IT!

Fråga 14 har tidigare blivit förtydligad/rättad och nu är det dags igen - denna gång på engelska. För säkerhets skull kommer här den version som kommer att stå i den kommande versionen av Klurendrejeriet(TM) 2007(v1.02):

"På bordet bredvid den vidbrända Janssons frestelsen ser du en hög med prylar som alla har någonting gemensamt. Gåtan består i att tala om vem vi letar efter (var och hur det skedde är tydligt illustrerat). Skriv ner den andra bokstaven i den titel (tre bokstäver totalt) som förknippas med denna eftersökta person."

Question 14 has been clarified/corrected before and now once again - this time in English. Just to be on the safe side, here is the version that will appear in the upcoming version of Klurendrejeriet(TM) 2007 (v1.02e):

"On the table next to the blackened potato and anchovy casserole one can see a few items that have something in common. You have to find out whom we are looking for (where and how it happened is clearly illustrated). Write down the second letter in the (three letter) title connected with the person we are looking for."

No comments: