Saturday, 30 December 2006

Indiskt besök på Klurendrejeriet (Indian visitor)

Tidigt idag fick Ultunesaren och Klurendrejeriet 2007 långväga besök: Indien! Denna spridning är naturligtvis mycket uppskattad och tävlingen har därmed fått en deltagare från ytterligare en kontinent. Asiens första besök läggs till de ännu så länge besökstätare Europa (99%), Nordamerika (½%) och Australien (½%).

Early this morning, both Ultunesaren and Klurendrejeriet 2007 got an electronic knock on the door from a distant visitor: India! The word spreads fast and this is much appreciated, adding yet another continent to the list. Asia's first visit still has a long way to go to catch up with Europe (99%), but may surpass North America and Australia (both ½%) if the interest grows.

No comments: