Thursday, 7 December 2006

Kickoff Video (on YouTube)

Det var mer än ett rykte - det var sant! Efter att först ha fått höra ryktet om en bootleginspelning av kickoffens presentation via andra kanaler avvisade tävlingsledningen detta, även om det är rätt smickrande. Nu har vi dock sett videon (som var upptankad på YouTube(TM)!) med egna ögon och instämma med ryktet. Informationen klassas visserligen som inofficiell, men eftersom ingen information är tillagd behövs ingen dementi i nuläget. Klurbloggen är tillsammans med Ultunesaren (och dess hemsida) dock de enda officiella kanalerna för Klurendrejeriet(TM). De två filmerna hittas enklast genom en sökning på YouTubes hemsida: http://www.youtube.com

It was more than a rumour - it was true! After receiving the rumour of a bootleg recording of the kickoff presentation through other channels, the contest committe debunked the information, in spite of it being somewhat flattering. Now we have seen (uploaded to YouTube(TM)!) with our own eyes and we have now changed our position. The information is most certainly inofficial, but since no information is added or altered there is no need to publicly dismiss the event. Klurbloggen together with Ultunesaren (and its homepage) remain, however, the only official channels of Klurendrejeriet(TM). The two video clips are found through a normal search on YouTube's homepage: http://www.youtube.com

No comments: