Thursday, 14 December 2006

Tvåspråkighet igen (Bilingualism revisited)

Den "varning" som utfärdades för Klurendrejeriet 2006 kan få summera den diskussion om tvåspråkighet som fördes på MeMaC igår, som säger att "om versionerna skiljer sig åt gäller den svenska texten, såvida inte skillnaden är avsiktligt menad" [översatt från Klurendrejeriet 2006:s engelska förbehåll].

The "fair warning" that was issued during Klurendrejeriet 2006 can sum up the discussion about the bilingual question that was raised on MeMaC yesterday:

"Disclaimer: This official English version is supplied as a service to the
non-Swedish readers of Ultunesaren and the international participants
of Klurendrejeriet. In case of discrepancies between the versions, the
Swedish original takes precedence, unless the alteration is intentional."


taken from Klurendrejeriet 2006 (English translation)

No comments: