Wednesday, 13 December 2006

Klurendrejeriets sponsorer: Nationalnyckeln

Nationalnyckeln är en av Klurendrejeriets tre huvudsponsorer och är Sveriges största bokverk någonsin. Det är en populärvetenskaplig presentation av landets 50000 flercelliga växt-, djur- och svamparter som görs på uppdrag av Sveriges riksdag. Hittills har det utkommit tre volymer, men kommer att bestå av mer än 100 stycken när det står klart. De rikt illustrerade verken har vunnit och blivit nominerade många gånger bland Sveriges bokpriser. Läs mer om Nationalnyckeln på verkets hemsida: http://www.nationalnyckeln.se

Nationalnyckeln (The Encyclopedia of the Swedish Flora and Fauna) is one of Klurendrejeriet's three main sponsors, and is Sweden's largest book series ever. It is a popular scientific presentation of the 50'000 multicellular plant, animal, and fungi species carried out by the Swedish Species Information Centre (ArtDatabanken) by appointment from the Swedish government. So far, three volumes have been printed, but will consist of more than 100 once it is completed. Several prizes and nominations for prizes have already been bestowed upon the released works with their stunning illustrations. The main language is Swedish, but each species has an English summary with key facts. Read more about Nationalnyckeln project on the official English homepage: http://www.nationalnyckeln.se/english

No comments: