Thursday, 21 December 2006

Klurendrejeriets adventskalender

"Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: 'Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!' - guide saknas - 'Två män gick upp till templet för att be, den ene var farisé, den andre tullindrivare.'" ?

"The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, 'Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest!' - guide missing - 'Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector.'" ?

No comments: