Monday, 25 December 2006

Klurendrejeriets sponsorer: SAS

SAS är en av huvudsponsorerna i Klurendrejeriet(TM) 2007. Bolaget fokuserar sitt arbete på service och tillgänglighet, där nonstopflyg till och från huvudflygplatserna i Stockholm och Köpenhamn är en självklar del. SAS trafikerar alla stora flygplatser i Europa och som en av grundarna i samarbetsorganet Star Alliance når SAS även de delar av världen som bolaget inte flyger till själv. I den närmaste kretsen återfinns även regionala bolag, däribland Blue1 och airBaltic. Boka gärna din resa på www.flysas.com.

SAS is one of the main sponsors in Klurendrejeriet(TM) 2007. The company focuses on service and availability, where non-stop flights to and from the main airports in Stockholm and Copenhagen is a central part. SAS flies to all main airports in Europe and as one of the founders of Star Alliance, SAS reaches destinations the airline does not fly to by itself. Closely connected to SAS we also find other regional airlines, such as Blue1 and airBaltic. To book a trip, please visit www.flysas.com.

No comments: