Thursday, 14 December 2006

Tvåspråkigheten (Bilingualism explained)

En del icke-svensktalande deltagare har undrat hur det här med tvåspråkigheten egentligen fungerar. Detta förklaras på tyska och engelska på MeMaC, det officiellt utsedda frågeforumet för Klurendrejeriet(TM) 2007.

Gå till diskussionen: http://www.memac.de/forum/thread.php?threadid=2126

Some non-Swedish-speaking were wondering how the bilingual issues are resolved. This is explained in German and English on MeMaC, the officially recognized quiz forum for Klurendrejeriet(TM) 2007.

Read the discussion: http://www.memac.de/forum/thread.php?threadid=2126

No comments: