Thursday, 14 December 2006

Klurendrejeriets adventskalender

Dagens bild är överraskande oklar.

The picture ot the day is surprisingly unclear.

No comments: