Wednesday, 6 December 2006

Klurendrejeriets adventskalender

Sex flaggor hänger på band i julgranen, där den här är den första.

Six flags hang in the X-mas tree, where this is the first one.

No comments: