Wednesday, 20 December 2006

Klurendrejeriet in the media (part 5)

En notis om Klurendrejeriet(TM) 2007 finns med i senaste numret av SLU:s medarbetartidning Resurs. Tidningen går att ladda ner kostnadsfritt som pdf-fil på SLU Informationsavdelnings hemsida.

A brief story about Klurendrejeriet(TM) 2007 can be seen in the latest issue of Resurs, the internal communication magazine at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). The magazine is offered free as a pdf file at the SLU Communications Office homepage.

No comments: