Thursday, 14 December 2006

Klurendrejeriet in the media (part 2)

Nyhetstjänsten Uppsaladirekt.com har tagit upp Klurendrejeriet(TM) 2007 bland deras nyheter. Dessutom dyker det tidigare pressmeddelandet upp bland Flygtorgets Omvärldsbevakning på samma sida som informationen om vilken julmat som är tillåten att ta med på flyget enligt de senaste flygreglerna från EU. Sill och rödbetor får nobben (räknas som vätska), men brunkål och sylta är okej. Vi har kollat med Luftfartsverket (LFV) för säkerhets skull och det är okej att ta med sig Klurendrejeriet(TM) 2007 ombord, trots att tävlingen har temat mat.

Som tack för hjälpen erbjuder vi länkar tillbaka: www.uppsaladirekt.com, www.flygtorget.se, www.lfv.se

The news service Uppsaladirekt.com has reported about Klurendrejeriet(TM) 2007 among their news. Also, the previous press release can be seen at Flygtorget's World News Section on the same side as the information about which parts of the Swedish smorgasbord that are accepted following the latest EU regulations. Pickled herring and beets are rejected (counts as liquids), but fried cabbage and brawn is deemed okay. For security reasons, we have checked with the Swedish Airports and Air Navigation Service (LFV) and it is perfectly fine to bring Klurendrejeriet(TM) 2007 on board, in spite of its theme being food.

We graciously offer links back to these web pages: www.uppsaladirekt.com, www.flygtorget.se, www.lfv.se

No comments: