Tuesday, 19 December 2006

2000 besökare/clicks!

Ultunesarens tävlingssida startade sin webbräknare 11 december 2005 och nu har sidan som erbjuder annorlunda korsord och Klurendrejeriet(TM) besökts 2000 gånger. Besökarna har kommit från ett tjugotal länder runtom i världen, främst från Sverige och övriga Europa, även om en och annan amerikan och australiensare och har hittat dit.

The web counter on the Ultunesaren Contest Page was started on December 11, 2005 and today the 2000th visitor entered the realms of unusual crosswords and Klurendrejeriet(TM). The visitors are mainly Swedes and other Europeans, though the occasional American and Australian also stops by.

No comments: