Friday, 8 December 2006

Helt nya titlar! (Brand new titles!)

Många titlar som redovisats hittills har även använts i tidigare versioner av Klurendrejeriet(TM), men här kommer tre stycken som är helt nya:

4. EN SKUM AFFÄR
A. ÅRETS PERSONLIGHET
C. SPÅR I BECKSVART MÖRKER

Many of the titles that has been revealed so far have been also been used in previous versions of Klurendrejeriet(TM), but here are three completely new ones:

4. THE FRENCH-ITALIAN JOB
A. MAN OF THE YEAR
C. GRUESOME EVIDENCE IN THE DARK

1 comment:

JorisS said...

I've heard rumors of another title:

29. Unided States and America

?