Wednesday, 13 December 2006

Klurendrejeriet in the media

Newsdesk, Sveriges ledande söktjänst för pressinformation, har snappat upp det pressmeddelande som SLU tillhandahöll om Klurendrejeriet(TM) 2007 för ett par dagar sedan. Läs pressmeddelandet på antingen SLU:s eller Newsdesks hemsida.

http://www.slu.se/?ID=559&Nyheter_id=5871
http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/120480

Newsdesk, Sweden's leading search service for press information, has picked up the press release about Klurendrejeriet(TM) 2007 the Swedish University of Agricultural Sciences published on its webpage a few days ago. Read the press release on either SLU:s or Newsdesk's homepage.

http://www.slu.se/?ID=559&Nyheter_id=5871
http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/120480

No comments: