Wednesday, 16 January 2008

7000 besök/visits!

Precis som rekorden för Klurendrejeriet® 2008 aldrig verkar kunna ta slut fortsätter besökarna att komma till Klurbloggen. Sedan nystarten i somras har 7000 unika klick registrerats, varav hälften under Klurendrejeriet® 2008. Detta gör tävlingen till den mest välbesökta någonsin vilket förhoppningsvis även kommer att visa sig i antalet inskickade svar. Länder på stark frammarsch under det senaste tusendet utöver De fem stora är Norge, Danmark och Nederländerna. Det återstår att se om även det sista kvarvarande rekordet, det för antalet deltagarländer (från 2007), kommer att slås.
Sjutusen!
Triple-O 7?Just like the records for
Klurendrejeriet® 2008 never seems to end, the visitors keep coming to Klurbloggen. Since the restart the past summer, 7000 unique clicks have been registered, half of which has come during Klurendrejeriet® 2008. This makes the contest the most visited one ever, which hopefully also will be reflected in the number of submitted answers. Countries up-and-coming during the last thousand in addition to The Big Five are Norway, Denmark, and the Netherlands. It remains to be seen if the last record, the number of participating countries (from 2007), will be broken.

No comments: