Thursday, 17 January 2008

Våga loda! (Down 'cross the fields)

Visst kan man försöka hitta ledtrådar till Klurendrejeriet® 2008 i Ultunesarens senaste korsord Nu hettar det till!, men det är till och med mer hopplöst än att försöka förstå de som givits tidigare under tävlingens gång. Lägg till detta att trovärdigheten på självaste Wikipedia återigen har debatterats! Lyckligtvis står och faller inte världen med detta, men det är säkert bra att ha det i åtanke när man läser alla typer av artiklar, inte bara texterna i webbaserade lexikon. Om man nu inte kan eller vill lita på textinformationen, vad sägs om att bara studera (länken till) titlarna?

Wi kip you updated!
Vi swikir dig inte!Sure, one can try to find clues to
Klurendrejeriet® 2008 in the latest crossword published by Ultunesaren, The heat is on!, but that is even more hopeless than trying to understand those that have been given during the course of the contest. And furthermore, the truthiness of Wikipedia has once more been up for discussion! Luckily, the world will not fall apart with this argument, but it is probably good to keep in mind when one reads all sorts of articles, not just the texts in web-based dictionaries. So if one cannot or do not want to trust the textual information, how about just studying the (link to the) titles?

No comments: