Friday, 11 January 2008

Priser 2008 - del 1 (Prizes 2008 - part 1)

Här kommer den första detaljerade delen av presentationen av priserna i Klurendrejeriet® 2008. Även om man inte tror att man tar sig ända fram till finalen finns det naturligtvis all anledning att lämna in sin lösning, däribland Extrachansen. Markera de två frågor ur huvudtävlingen (fråga 1-24) som du är mest säker på att du har rätt med ordet Extrachansen. Även om det är omöjligt att veta på förhand bör du välja de som du tror blir värda mest (varför inte välja de du tyckte var svårast?). Bland de som har två rätt drar vi 15 vinnare som får varsin volym av Nationalnyckeln, där värdet på frågorna blir avgörande vid oavgjort resultat. Skulle ingen ha två rätt fortsätter dragningen bland de som har ett och sedan noll rätt. För att delta måste du skicka in din lösning till Ultunesaren, Box 7074, 750 07 Uppsala så att vi har den senast 22 januari 2008.Been bitten by the bug?
Få din egen guldbagge?Here is the first detailed presentation of the prizes in Klurendrejeriet® 2008. Even if you think you will not reach all the way to the final, there is still many reasons to send in your solution, one of them being Extrachansen! Mark two questions form the main contest (questions 1-24) that you are most certain you have answered correctly with the word Extrachansen. Even though it is impossible to know beforehand, you ought to choose the ones you think will be worth most (why not choose the ones you thought were hardest?). Among those who have two correct answers we will draw 15 winners that will receive one volume of Nationalnyckeln each, where the value of the questions will determine in case of a tie. If no one marks two correctly answered questions, the draw continues with one and then zero correct answers. To participate, you need to send in your solution to Ultunesaren, Box 7074, S-750 07 Uppsala so it reaches us no later than January 22, 2008.

No comments: