Saturday, 5 January 2008

Affischnamn med rätta! (Bill of Rights!)

Alla som läst frågorna i Klurendrejeriet® 2008 vet att vi letar efter en berömd film i fråga 13, men visst kan man knyta samman en del andra frågor med andra filmer. Vi har här nedan dolt filmtitlarna, annars skulle det bli alltför enkelt, i jakten fyra ledtrådar eller bekräftelser. Vi bör säga att affischen till vänster tillhör den tolv år tidigare versionen av en film med samma namn. Den mest osäkra ledtråden bland de affischer som visas uppsatta här är dock den till höger, eftersom vi inte vet om "sammankopplaren" ens var med och gav valuta för pengarna ...
The worst of the best?
Det värsta av det bästa?Everyone who has read the questions in
Klurendrejeriet® 2008 knows that we are looking for a famous movie in question 13, but it is also possible to tie together a few other questions with other movies. Above, we have removed the movie titles (or else it would be too easy), in the search for four clues or confirmations. We should say that the poster to the left belongs to the twelwe year earlier version of a movie with the same title. The most uncertain clue among the posters that are pinned up here is, however, the one to the right, since we do not know if the "connector" was there and gave us our money's worth ...

No comments: