Monday, 21 January 2008

Hitta till kåren (Find the student union)

Om du tänker lämna in ditt svar i Klurendrejeriet® 2008 imorgon kan det vara bra att veta var detta kommer att vara möjligt. Du kan lämna in ditt svar för hand mellan 13 och 17 på Ultuna studentkår, Duhrevägen 6 i Uppsala (se karta). Väl inne i kårhuset tar du till vänster och fortsätter till det innersta rummet på höger sida - redaktionen för Ultunesaren - där du kommer att kunna lämna ditt svar. För noggrannare och mer långväga körinstruktioner hänvisar vi vägbeskrivningsfunktionen hos Eniro.


Målet! The goal!

If you are going to submit your solution in Klurendrejeriet® 2008 tomorrow it may be good to know where this will be possible. You have turn in your answers by hand between 1 and 5 p.m. at
Ultuna Student Union, Duhrevägen 6 in Uppsala (see map above). Once you get inside the student union building, take a left and proceed to the innermost room on your right - the staff room for Ultunesaren - which is where you can leave you answer. For a more detailed map and for longer routes, we kindly ask you to use the driving direction option at Eniro.

No comments: