Monday, 7 January 2008

Burspråk? (Caged treasure?)

Filmen behöver visserligen ingen gratisreklam, särskilt inte i dessa kommersiella tider och med tanke på vilket företag som står bakom den. Den beskriver dock temat för Klurendrejeriet® 2008 så pass bra att vi väljer att göra ett undantag här och nu för National Treasure: Book of Secrets. Såväl bioaffisch (se nedan) som handling knyter an till tävlingen, den förstnämnda till resekatalogen och den senare som en billig(?)filmatiserad karbonkopia av fråga 24. Beror detta verkligen enbart på slumpen?


Saint Nicolas?
Äggacage?
This movie does not need any free advertising space, especially not in these commercially driven days and with the big company behind the movie. Nevertheless, it fits the theme for
Klurendrejeriet® 2008 so well that we think it is worth making an exception here and now for National Treasure: Book of Secrets. Both the official movie poster (see above) and the plot links to the contest, the first to the travel catalogue and the latter as a cheap(?) filmed carbon copy of question 24. Can this really only be a coincidence?

1 comment:

Stellan said...

Äggacage - that's so brilliant! Nu kan jag gå och lägga mig med ett flin på läpparna.