Saturday, 19 January 2008

Passande ord på vägen? (Words to go pass?)

Nu när chocken lagt sig gick det att vända datahackningen på Bilddagboken till något positivt. En sammanställning av de vanligaste lösenorden på den hackade sidan har offentliggjorts och den visar att säkerheten vad gäller dessa lösenord inte är särskilt hög. Dessutom säger det kanske mer om användarna än de själva vill ... Lösenorden i Klurendrejeriet® 2008 är desto mer svårknäckta, eller hur?Passa dig!
Olives on
that side of life?


Now when the dust has settled following the hacking of the Swedish site
Bilddagboken, it is time to turn the unlawful act to something positive. A list of the most common passwords on the site has been put together, and it shows that the security level of these words is not particularly high. It also tells us more about the users than they want us to know ... The "level of security" on the words in Klurendrejeriet® 2008 is much higher than those, right?

No comments: