Friday, 25 January 2008

4. PLASTIG PAPPERSFRÅGA (4. PAPER OR PLASTIC?)

Gårdagens svar var inte ensam om att vara enklast, för lika stor andel listade ut vilken bokstav som saknades som beteckning för Australien. De bokstäver som stod att finna bredvid länderna i frågan är den bokstav som ligger till grund för landets officiella valutatecken. Det som dock måste läggas till för samtliga valutor är streck, där dollartecken ($) växelvis skrivs med ett eller två. Eurotecknet (€) är inte ett tvåstruket C, vilket förklarar varför det inte var med. Rätt svar: S (1,5 poäng)

I am not a C, U C?
C'ru att ja inte e ett C?The
solution from yesterday was not the only one rated as the easiest one, because just as many figured out which letter that was missing for Australia. The letters that were found next to the countries in this question is the letter that forms the basis of the respective country's official currency symbol. However, for each and every currency some extra lines need to be added, where the dollar sign ($) is written with either one or two lines. The euro symbol (€) is not a C with a double strike-through which explains why it was not part of this question. Correct answer: S (1.5 points)

1 comment:

JoHo said...

Hm... nu tycker jag faktiskt att "svarsfrekvensen" är lite låg här... :p Hur länge ska man behöva vänta på nästa svar? /nyfiken i en strut!