Thursday, 3 January 2008

Vald ledtråd - del 2 (Chosen clue - part 2)

Diplomaten är knuten till en över 50 år gammal organisation vars förkortning verkligen återspeglar dess huvudsakliga uppgift! Diplomaten har förekommit i många olika filmer och tv-serier (spelad av väldigt många olika skådespelare), men det var diplomatens "närmaste man" som mottog en Emmy® för bedriften som beskrivs som "enastående" (citat: "outstanding").

Master of disguise?
Förklädningens mästare?The diplomat is tied to an organization which is older than 50 years, whose abbreviation really reflects its primary task! The diplomat has appeared in many different movies and tv-series (played by very many different thespians), but it was the diplomat's "closest companion" that was awarded an Emmy® for a performance which was described as "outstanding".

No comments: