Tuesday, 15 January 2008

Priser 2008 - del 4 (Prizes 2008 - part 4)

Med studentpriserna, priserna i Extrachansen och finalistbonusen i Klurendrejeriet® 2008 redan avklarade, låt oss ta en första titt på vad som erbjuds på finalens prisbord! Priserna är uppdelade i de fyra väderstrecken plus ett val att stanna i mitten. Just priset MITT, ett presentkort på 70 000 KRW (värt ca. 500 kronor), är det enda som inte har med resande att göra. Däremot står det ju en fritt fram att resa för pengarna! Om man nu vill göra en resa efter finalen, kan man därför satsa på pris VÄSTER som består av en övernattning för två på Quality Hotel i Västerås. Väl där kan man slappna av efter en väl genomförd tävling. Om man vill undvika trängsel ska man kanske välja en annan helg än den kring 16 februari 2008. För att du skall ha en chans på priserna överhuvudtaget måste du skicka ditt svar till Ultunesaren, Box 7074, 750 07 Uppsala, så att vi har det senast 22 januari 2008. Boende i Uppsala kan lämna in svaret för hand (instruktioner kommer under helgen).
Have I won already?
Vilken blir din kurs?With the
student prizes, the prizes in Extrachansen and the finalists' bonus in Klurendrejeriet® 2008 already taken care of, let us have a first glance at the prize table of the final! The prizes are divided into the four cardinal directions plus an option of staying in the middle. Speaking of MIDDLE, as a gift certificate worth 70 000 KRW (worth ca. 50 euro) is the only prize that does not have anything to do with travel. Then once may decide to travel for the money, but that is besides the point. If you want to travel after the final, why not opt for prize WEST consisting of a one-night stay for two at Quality Hotel in Västerås. Once there, one can get the well-deserved relaxation after a tough contest. If you would like to avoid a crowd, it may be a good idea to not book the room around February 16, 2008. To have a chance at these prizes you have to send your solution to Ultunesaren, Box 7074, S-750 07 Uppsala, Sweden, so it arrives at the latest January 22, 2008. If you live close by, it is possible to hand it in personally (instructions will follow this weekend).

No comments: