Saturday, 12 January 2008

Burspråk igen! (Caged treasure again!)

Som vi nämnde för bara några dagar sedan har en film kommit till Sverige som mer än nuddar vid temat för Klurendrejeriet® 2008 - den träffar nästan mitt i prick! Naturligtvis kan man hitta ledtrådar i själva filmen också, även om den mest tydliga med en tydlig koppling till fråga 8 syns (som sig bör) på ett kryptiskt sätt. Deltagarna i Klurendrejeriet® bör dock inte ha några problem att uttyda denna ledtråd, eller hur?
Åtta med måtta!
Ben shot Lincoln?As we mentioned
just a few days ago, a movie has arrived to Sweden that more than touches the theme for Klurendrejeriet® 2008 - it almost hits the bull's eye! It is of course possible to find clues in the actual movie as well, even though the clearest one with an obvious connection to question 8 is visible in a (naturally) cryptic way. Participants in Klurendrejeriet® should have no problem in deciphering this clue, right?

No comments: