Monday, 21 January 2008

Regeltolkning (Rule interpretation)

Tävlingskommittén för Klurendrejeriet® 2008 har blivit ombedd att fatta ett beslut gällande inlämnande av svar på annat sätt än de som anges i reglerna. Kommitténs beslut blev följande: "Samtliga svar i Klurendrejeriet® 2008 måste, utan undantag, vara inlämnad till Ultunesaren senast tisdag 22 januari 2008 eller levereras senast med den dagens postgång." Till stöd för deras beslut citerar tävlingskommittén följande mening (ur Regler [Det verkligt finstilta]): "Klurendrejeriet® 2008, Ultunesaren eller UppsalaTidningen kan ej hållas ansvariga för eventuella problem med postgång, internettillgång, telenät, framkomlighet eller andra orsaker som kan försena eller förhindra inskickade svar."
The Organizing Committee for Klurendrejeriet® 2008 has been asked to make a decision regarding submitting answers in other ways than those described in the rules. The committee's final decision was the following: "All answers in Klurendrejeriet® 2008 must, with no exceptions, be handed in to Ultunesaren no later than Tuesday January 22 2008 or be delivered no later than that day through postal service." In support of their decision, the Organizing Committee cites the following passage (from Rules [The very fine print]): "Klurendrejeriet® 2008, Ultunesaren or UppsalaTidningen cannot be held responsible for problems out of our jurisdiction preventing or delaying submissions."

No comments: