Tuesday, 22 January 2008

Resebyrån har stängt! (Travel agent is closed!)

Nu har Resebyrån Klurendrejeriet® stängt! Nya rekord i antal avgivna svar har satts på väldigt många fronter: fler deltagare representerade fler länder och tävlade om fler priser än någonsin tidigare samtidigt som Klurbloggen nått större spridning inom Sverige! Allt detta bådar naturligtvis gott för tävlingens framtid, men det tar vi någon annan gång. Nu återstår rättning av svaren, poängsättning och därefter upprättande av rankinglistorna. Svaren kommer som vanligt att publiceras ett om dagen från lättast till svårast här på Klurbloggen i kortfattad form, för att sedan ingå i ett mer detaljerat facit. Har du varit duktig och kanske har en gnutta tur kanske telefonen ringer imorgon ...


Ses vi igen i december?
See you in December?


The adventurous Resebyrån Klurendrejreriet® has closed! New records regarding the number of submitted answers has been set: more participants representing more countries have competed for more prizes than ever before, and at the same time Klurbloggen has reached a wider audience in Sweden! All this is of course good for the future of the contest, but let us discuss that some other time. The remaining parts of this year's contest are the correction, the evaluation, and the creation of ranking lists. The answers will then, as per usual, be revealed one by one from the easiest question to the hardest one, finally ending up in a more detailed solution booklet. If you have been doing well and perhaps a bit lucky, the phone may ring tomorrow ...

No comments: