Monday, 21 January 2008

Tvärlänkar (Crosslinks)

Saknar du några tvärlänkar i Klurendrejeriet® 2008? Det kan bero på att de helt enkelt inte kunde vara med! Datumet då menyn serverades kan ju såklart inte stå med (fast det nämndes ändå på Klurbloggen i december) och en av siffrorna i årtalet innehåller dessutom det tänkta rätta svaret på fråga 7! Hursomhelst, det ligger ändå kvar en hel del kopplingar frågorna emellan, men det är ju inget nytt. De flesta av bildelementen, dock inte alla, är också bundna till någon fråga. Drinken på sida 9 är till exempel hör till exempel ihop med en av personerna på nästa uppslag, medan osten, ägaren av bandet och julgransdekorationen kan länkas ihop med en av de femton första frågorna. Att ett av häftstiften inte har något att göra med fråga F tar vi för givet att ni vet, men de tre tapeternas "hemvist" får ni själva lista ut. Sedan kan ni helt strunta i den omkullvälta kaffekoppen, för lite spill får man nog räkna med i en sån här våldsam jakt!


Reaching the top?
Dags att nå toppen?
Are you missing some of the crosslinks in
Klurendrejeriet® 2008? It could simply be due to the fact that they could not be there! The date when the menu was served had to be removed (though it was mentioned on Klurbloggen in December) and one of the digits in the year is also the answer we consider the correct one for question 7! Anyway, there are still quite a few connections between the questions, but that is nothing new. Most of the pictured items, though not all, are also tied to questions. The drink on page 9 for instance is connected to one of the persons on the next page, while the cheese, the owner of the sash and the X-Mas decoration can be linked to one of the fifteen first questions. That one of the thumb tacks has nothing to do with question F we take for granted that you do know, but the "home" of the three wallpapers you will have to figure out all on your own. And let us once and for all ignore the spilled coffee cup, since some minor mishaps ought to be expected in a wild goose chase such as this one!

No comments: