Tuesday, 15 January 2008

Monade om sin kropp? (Paint a rumour)

Enligt en forskare på universitetet i Heidelberg har modellen för Mona Lisa identifierats. Den gåtfulla damen som så många undrat vem det kan vara sägs nu bestämt vara en viss Lisa Gherardini, något som hävdats tidigare utan direkta bevis. Det som nu tycks styrka denna teori är en marginalanteckning av Leonardo da Vincis bekant Agostinho Vespucci som namnger modellen och hittades av Armin Schlechter redan för några år sedan, vilket förtar lite av hennes gåtfulla leende. Gåtorna i Klurendrejeriet® 2008 lever dock en vecka till, fast kanske helt utan leenden.

Smile gone?
Ler i mjugg?A scientist at the University of Heidelberg in Germany is
reported to have found sound proof for identifying the model behind Mona Lisa, La Gioconda. The mysterious lady, who have caused so much debate, is said for certain to be Lisa Gherardini, which has been suggested before without being backed up by any real evidence. Now, a note in the margin found by Armin Schlechter a few years ago written by Leonardo da Vinci's friend Agostinho Vespucci mentions the model by name, thereby effectively removing the mysterious smile. The mysteries of Klurendrejeriet® 2008 is still alive another week, but perhaps with fewer smiles.

No comments: