Thursday, 10 January 2008

En finalist per land? (One finalist per country?)

Den senaste tidens trafik på Klurbloggen representerar besöken under hela Klurendrejeriet® 2008 relativt väl: knappa två tredjedelar kommer från Sverige som tar guld, nästan en femtedel från Tyskland på silverplats, en tolftedel från brons-USA och sammantaget en tjugondel från Storbritannien och Finland. Resterande ströprocent sprids ut på en uppsjö länder (för närvarande Rumänien, Lettland, Belgien, Malaysia, Frankrike, Thailand och Danmark). Frågan som är på allas läppar: kommer De fem stora att ha varsin deltagare i finalen eller blir fördelningen en annan?"... like a big pizza pie - that's amore!"


The internet traffic the past days on Klurbloggen represents the visits of entire
Klurendrejeriet® 2008 quite well: almost two thirds are from Sweden going for gold, nearly a fifth from Germany getting the silver, a twelfth from the United States on bronze, and added together a twentieth from Britain and Finland. The left-over percentages are spread out on various countries (as of right now Romania, Latvia, Malaysia, Thailand, and Denmark). The questions on everybody's lips: will The Big Five have one finalist each of will there be a different split?

No comments: