Tuesday, 22 January 2008

Slutet är nära! (The end is nigh!)

Nu har direktinlämningen på Ultunesarens redaktion på Ultuna studentkår öppnat, vilket även betyder att det endast återstår fyra timmar av Klurendrejeriet® 2008! Det är å andra sidan mycket mer tid än man behöver för att lösa ett par frågor, eller hur? Ses vi vid inlämningen eller har du redan skickat in dina lösningar?
The office of Ultunesaren at Ultuna Student Union is now staffed and ready to accept your submission, which means that only four hours remain of Klurendrejeriet® 2008! That is, however, more time than needed to crack a few of the questions, right? Will we see you there or have you sent in your solution already?

No comments: