Tuesday, 29 January 2008

6. RÄKNEUPPGIFT (6. CALCULATION)

Det har hänt mycket på telefonfronten de senaste årtiondena, men numera är en mobiltelefon snart i var mans hand och det var just en mobiltelefon som var "talsystemet" i denna fråga. Om man stänger av stavningshjälpen T9 och räknar de antal tryck man behöver på sifferknapparna får man meddelandet som gav svaret. Rätt svar: 13 (5,5 poäng)Lurad?
But ... tons!A lot of telephone inventions have popped up the latest decades, but nowadays one can find a mobile phone in every other hand, which was a good thing to use when solving this question. If one turns off the spelling help T9 and count the number of times one presses the number buttons, the message that will yield the answers can be read. Correct answer: 13 (5.5 points)

No comments: