Wednesday, 30 January 2008

10. FLAGGSPEL (10. FLAG PARADE)

Årets flaggspel anspelade på en låt som trots att den sålde väldigt bra även sagts varit bland det värsta som producerats: Beach Boys' karibiska Kokomo! Sångens framgång grundades säkerligen i och med att den var med i filmen Cocktail med Tom Cruise. Utöver de landsflaggor som hänger i palmen återfinns även några mindre kända som skall representera Monroe County, Montego Bay Yacht Club och Port-au-Prince. Rätt svar: Kokomo (7,5 poäng)

Tomglas?
Tom Collins?The flag parade this year was referring to a song that sold really well, but also has been said to be the worst ever produced: Beach Boys' island-inspired Kokomo! The success of the song can likely be tied to its appearance in the movie Cocktail starring Tom Cruise. In addition to the country flags hung in the palm tree, there were also a few lesser known ones meant to represent Monroe County, Montego Bay Yacht Club and Port-au-Prince. Correct answer: Kokomo (7.5 points)

No comments: