Thursday, 3 January 2008

Röstresultat (Voting outcome)

Den fråga som fick överlägset flest röster för en extra ledtråd var fråga 14. Inte mindre än 75 %(!) ansåg sig behöva mer hjälp än vad som gavs i den ursprungliga texten. Den näst mest efterfrågade ledtråden, den för gåta 16, fick drygt 16 % av rösterna men var ändå i tät kamp med fråga 20 och 11.

"...fjorton? Fjorton? FJORTON! Femton, sexton ..."

The question that got most votes by far in search for an extra clue was number 14. No less than 75 per cent(!) of the voters needed more help than what was given in the
original text. The second-most asked-for clue, the one for riddle 16, got roughly 16 per cent of the votes, closely trailed by questions 20 and 11.

No comments: