Tuesday, 8 January 2008

Prisvärd? (Worth a prize?)

Det pratas mycket om svenska priser i slutet och början av ett år, däribland i film (Guldbaggen), i sport (Jerringpriset) och de som påverkas av nya eller ändrade skatter. Oavsett vad man tycker om dessa är slutresultatet alltsomoftast oåterkalleligt. De priser som tillfaller vinnarna i Klurendrejeriet® 2008 kommer att presenteras i detalj inom kort och vi hoppas att dessa sprider lika mycket glädje som de här ovan, om än i vitt skilda läger.


He is who he is (but backwards)!
Döpt efter AML-roman?There is a lot of conversation dealing with all sorts of prizes these first days of a year, in
movies, sports, and everything else that can be called entertainment. Whatever one feels about the winners in these contest, most of the time the jury's decision is final. The prizes that will be given to the winners in Klurendrejeriet® 2008 will be prsented in detail here shortly and we hope that they will spread an equal amount of joy as the ones mentioned above, though in very different areas.

No comments: