Friday, 4 January 2008

Stor resenär? (Giant traveller?)

Astronomer vid Max Planck-institutet i Heidelberg har hittat en ny exoplanet, en gigantisk gasjätte, som kretsar runt stjärnan TW Hydrae. Planeten som försetts med namnet TW Hydrae b, ligger ungefär 56 parsec från vårt jorden vilket motsvarar 1,7 miljarders miljarder meter. Planeten är förmodligen den yngsta planeten som hittills upptäckts och kommer förhoppningsvis att leda till bättre förståelse om hur solsystem bildas. För er som undrar kommer Klurendrejeriet® 2005 att kunna tas emot om dryga 180 år, förutsatt att informationen sändes ut med radiovågor med rätt styrka i rätt riktning! Årets tävling anländer två och ett halvt år senare ...

Gassy and sassy?
Helium, inte helljum!Astronomers at the
Max Planck-institute in Heidelberg have discovered a new exoplanet, a enormous gas giant, orbiting the star TW Hydrae. The planet, currently dubbed TW Hydrae b , is roughly 56 parsecs from Earth which corresponds to 1.7 billion billion meters. The planet is likely to be the youngest one found so far and will hopefully lead to a greater understanding in the creation of solar systems. For those of you who wonder, Klurendrejeriet® 2005 will be received in about 180 years, if the information was sent out with radio waves with the correct strength and direction! This year's contest will arrive two and a half years later ...

No comments: