Sunday, 13 January 2008

Brinner i knutarna? (The 13/1 ...)

För er som var med och löste Klurendrejeriet® 2006 kommer dagens datum - tjugondag Knut - för alltid att vara förknippat med en burfågel genom fråga 13. CELLDELARSÅNGER, medan andra koncentrerar sig på att få ut granen. Precis som i Klurendrejeriet® 2008 gäller det dock inte fatta ett barr utan att ta ett stadigt grepp om trädet och bränna det på lämpligaste sätt, detta eftersom en trött julgran räknas till grovsopor.


No trees (passing)!
Överträdelse beivras!For those of you who participated in Klurendrejeriet® 2006, today's date -
St. Knut's Day - will forever be connected to a jailbird trough question 13. JAILHOUSE ROCK, while others traditionally concentrate on getting the X-Mas tree out of the house. Just like Klurendrejeriet® 2008, the important lesson is to get a firm grip of the tree and burn it and the needles properly, since in Sweden a defunct X-Mas tree counts as oversized garbage.

No comments: