Monday, 31 December 2007

Advent(ure)kalender: 31 DECEMBER

Med den sista ledtråden (för det här året) till den sista frågan i Klurendrejeriet® 2008 avslutas även årets Advent(ure)kalender. Vi hoppas att ledtrådarna som getts här har lett er läsare på rätt spår eller fungerat som verifieringsmaterial till en redan löst fråga. Om så inte skulle vara fallet hoppas vi att ni fortsätter läsa bloggen tills tävlingen är avslutad. Vem vet, kanske dyker det upp hjälp till precis den fråga du vill lösa ...x2


With the last clue (for this year) to the last question in Klurendrejeriet® 2008 we are also closing the Advent(ure)kalender. We hope that the clues that have been given here have put you readers on the right track or that it at least has worked as verifying material to an already solved question. If that should not be the case, we hope that you continue reading the blog until the contest is finished. Who knows, perhaps there will be given a clue to just the question you need help with ...

Inte längre mobil (No longer mobile)

Det första helt automatiska mobiltelefonnätet NMT (Nordisk mobiltelefoni) släcks ner någon gång imorgon i Sverige, villket gör att den första generationens telefoner blir oanvändbara. Med tjugosex år på nacken är livslängden avsevärt längre än en telefon hos dagens ombytliga mobiltelefonanvändare som byter modell så fort en ny kommer ut. I huvudsak sägs den andra generationens telefonsystem (GSM, Groupe Spécial Mobile) täcka det snart nedlagda systemet ytmässigt, med vissa skillnader främst ute till havs. Rör sig Klurendrejeriet® 2008 sig också där ute?Not my telephone?
Nu tystar telefonen?The first fully automatic mobile phone network, NMT (Nordisk mobiltelefoni), will be shut down
sometime tomorrow, which means that the first generation of mobile phones will become useless. With twenty-six years but no longer counting, the lifespan of the system is much longer that of a phone in the the modern ever-changing society where many mobile phone users switches models as soon as a new one comes out. In principle the second generation mobile phone network, GSM (Groupe Spécial Mobile), will cover the soon-to-be-shut-down one area-wise, with some minor differences mainly asea. Is Klurendrejeriet® 2008 also in that area?

Sunday, 30 December 2007

Advent(ure)kalender: 30 DECEMBER

Vi skulle kunna ge er ett utdrag från utforskarna genom "researrangörens" hemsida, men vi väljer istället att ge er en bildledtråd. Det går nog lika bra, eller hur?


Still cruising?
Fortfarande på glid?
We could give you an excerpt from the
explorers via the "travel agent's" homepage, but we choose to give you a picture clues instead. It probably works just as well, right?

Tyst med raketfart (Quiet in a bang)

Visst kan man fira en tyst nyårsafton, åtminstone i Svedala. Av hänsyn till alla hundar har kommunen bestämt att årets firande för första gången kommer att erbjudas i form av ett ljudlöst fyrverkeri! Allt annat än ljudlös kan man kalla en del av frågorna i Klurendrejeriet® 2008, men det har ni säkert redan listat ut. Mest oljud står nog rörelsen i fråga 22 för.


Works with fire?
Verkar med fyr?Of course it is possible to celebrate a silent New Year's Eve, at least in
Svedala. In an effort to take canine suffering into consideration, the fireworks this year will be a soundless one! It would be wrong to call all the questions in Klurendrejeriet® 2008 soundless, but that you probably have figured out already. The most noise ought to be coming from the movement in question 22.

Saturday, 29 December 2007

Advent(ure)kalender: 29 DECEMBER

Hur vanligt är det ord som vi söker idag? Med ett enkelt test på internet med en ledande sökmotor ger över 18 miljoner träffar, men några av dessa kan säkert sorteras in som dubbletter. Bland alla de kvarvarande finns det säkert rum för några ytterligare misstag, men hursomhelst är det ett populärt ord.


1, 2, 3, 4 ...


How common is the word we are
looking for today? Performing a simple test with a leading search engine results in over 890 million hits, but some of these can probably be sorted in as duplicates. Among all the rest there is room for a few more mistakes, but nevertheless it is a popular word.

Att fela är historiskt (To err is historic)

Historieprofessor Frands Herschend hävdar att filmen Arn som vi tidigare nämnt här på Klurbloggen innehåller felaktigheter. Det må möjligen vara sant, men han glömmer bort ett par viktiga detaljer i sitt uttalande. Först och främst är det ju en film vi pratar om, som visserligen anspelar på historiska fakta precis som boken Röde Orm, inget annat. Dessutom är ju till och med huvudpersonen Arn påhittad och hur kan man då vilja hävda att något annat i samma berättelse borde vara mer sant än det?


The story of Arnia ...
Sagan om Arnia ...
History professor Frands Herschend reports to Svenska Dagbladet that the movie Arn (previously discussed here on Klurbloggen) contains errors. It may be true, but he is missing a few vital points in his argument. First of all, we are talking about a movie that may seek some similarity to hihstorical facts just like book The Long Ships, nothing else. Furthermore, even the main character Arn is made up and why would anyone then want to point out that something else in the same story line ought to be more true than that?

Störning (Malfunction)

På grund av en oannonserad störning kom inga av gårdagens meddelande på Klurbloggen aldrig upp. Detta åtgärdas så fort som möjligt, så att inga ledtrådar försvinner eller glöms bort.

Due to an unannounced disturbance, none of yesterday's posts on Klurbloggen were added. This will be remedied as quickly as possible so no clues disappear or are forgotten.

Friday, 28 December 2007

Advent(ure)kalender: 28 DECEMBER

Att skapelsen vi letar efter i dagens fråga har vissa samband med fråga 16 är ju redan avklarat, men finns det andra tvärlänkar för denna fråga? Och hur många finns det bland de andra frågorna? Tja, för det förstnämnda kan man hitta en länk till fråga 2 och som svar på den senare frågeställningen kan man säkert nämna icke-existerande kopplingen mellan fråga 9 och 19 samt den existerande mellan det femte elementet i fråga 21 och rörelsen i fråga 22.


Crosslink #175?
Tvärlänk No.175?That the creation we are looking for
in the question today has certain links to question 16 is already known, but are there other crosslinks for this question? And how many are there between the other questions? Well, for the former argument we can find a link to question 2 and for the latter one could stress the non-existent connection between question 9 and 19 as well as the existing one between the fifth element in question 21 and the movement in question 22.

Kall anka? (Do not duck?)

Årets publikstatistik för en svensk julklassiker har redogjorts: nästan 3,5 miljoner svenskar satte sig för att se när Kalle Anka och hans vänner önskar god jul. Detta är långt ifrån rekordåret 1997 då 4,32 miljoner svenskar såg programmet, men räcker gott och väl för att räknas som en publikfavorit i Klurendrejeriet® om den nu skulle vara efterfrågad.

Where is my royalty?
Var är
min royalty?


The viewer ratings for a Swedish X-Mas classic has
been published: close to 3.5 million Swedes sat down to watch when Donald Duck and his friends say From All of Us to All of You. This is far from the current record (1997) when 4.32 million Swedes watch the same program, but is far more than enough to be counted as a crowd pleaser in Klurendrejeriet®, if it ever were in question.

Thursday, 27 December 2007

Advent(ure)kalender: 27 DECEMBER

Är det ett sammanträffande att dagens lucka är väldigt lik gårdagens? Förmodligen inte, men å andra sidan måste man ju fortfarande para ihop rätt mönster med rätt fråga.
Deck the hall!
Uppåt väggarna!Is it a coincidence that the
clue for today is very similar the one for yesterday? Probably not, but on the other hand, one still has to match the correct pattern with the correct question.

Den är ju så god (Light X-Mas?)

Ibland är livet allt annat än svart och vitt men nu visar studier att till och med den så kallade nyttiga chokladen kan vara manipulerad. De hjärtfunktionsbefrämjande flavonider eller flaven-3-oler som mörk choklad ofta marknadsförs med är nämligen bittra och många tillverkare reducerar därför medvetet innehållet av dessa. Choklad har förekommit tidigare i Klurendrejeriet®, däribland i fjolårets publikfavorit. Årets namne är dock något helt annat.


"Bite me!"
Biten av biten?
Sometimes life is something much more than just a truth in black and white, as
recent studies has shown debunking also the "healthy" chocolate. The flavonids or flaven-3-ols that improves cardiac health and thus are used in marketing schemes have a bitter taste and are thus frequently removed in the chocolate sold. Chocolate has appeared in previous versions of Klurendrejeriet®, as in last year's crowd pleaser. The namesake this year is something completely different.

Wednesday, 26 December 2007

Advent(ure)kalender: 26 DECEMBER

Vanligtvis efterfrågar en fråga i Klurendrejeriet® saker som kanske inte är allmänt kända, men de är i alla fall verifierbara. I dagens fråga däremot söker vi en mystisk företeelse och hur hemlig kan en sådan vara om många känner till den? Om när hela kanske dessutom handlar om affärshemligheter eller ryktesspridning måste man ju också fråga sig hur trovärdigt allt egentligen är ...
Deck the hall!
Uppåt väggarna!Usually questions in Klurendrejeriet® deal with facts that may not be common knowledge, but are at least possible to verify. In the question today, however, we are are looking for a
mysterious occurrance and how secret can it be if many people know about it? And when it may even include industrial secrets and rumour-mongering, one has to stop and ask oneself how trustworthy everything really is ...

Klurbloggen fyller/turns 400!

I och med detta inlägg har hela 400 stycken skrivits på Klurbloggen, den officiella bloggen för Klurendrejeriet®. Hittills har sidan stått värd för tre tävlingar, däribland den pågående Klurendrejeriet® 2008, men fyller även ut tomrummet med bisarra nyheter om allt möjligt. Direkt efter denna går vi in på det femte hundradet ...
Click!


With this post, no less than 400 miniature articles have been written on Klurbloggen, the official blog of
Klurendrejeriet®. So far, the page has been host for three contest, with the still-running Klurendrejeriet® 2008 as one of them, but has also filled the empty space with bizarre news of who-knows-what.

Tuesday, 25 December 2007

Advent(ure)kalendern: 25 DECEMBER

Även om en normal adventskalender slutar 24 december fortsätter Klurbloggens variant ett tag till: vi har ju trots allt sju frågor kvar att hjälpa till med! Här kommer den första av extraluckorna!Even if a standard Swedish advent calender finishes on December 24, the one on Klurbloggen continues a few days more: after all, we have
seven more questions that need hints. Above is the first of these extra clues!

Bergsäker tomt? (Cliffhanger?)

Vi har tidigare meddelat att tomten rent matematiskt enligt Sweco borde utgå från Kirgizistan för att hinna med julklappsutdelningen. Nu har myndigheterna i landet i sann julanda officiellt uppkallat ett berg efter "Den store röde". Var det månne här på Klurbloggen som den första nyheten lästes?

Yule visit us!
Besökstomt(e)?We have
previously reported that Santa in Sweco's calculation mathematically should start his journey from Kyrgyzstan to be able to maximize the time he has to finish his delivery. Now, an official ceremony in true Holiday fashion named a mountain peak after "The Big Red Guy". Was it perhaps here on Klurbloggen the first news report was read?

Monday, 24 December 2007

Advent(ure)kalender: 24 DECEMBER

Om man vill stöta på "Den store röde" kan man kanske titta på julskyltningen bland Stockholms varuhus eller varför inte åka norrut? Var sig man tar sig till det ena eller det andra är inget av dem villospår.
Do not get stuck!
Fastna inte!If you want to bump into "The Big Red Guy" perhaps the X-Mas decoration at
one of the Stockolm department stores is a good option or why not head north? Either choice is just as fine to make the Holiday Season part of yourself a bit more Yulean.

Julvisioner (Swedish visions)

Åtminstone för den lite äldre generationen är Kalle Anka en del av den svenska julen, men även en julhälsning från hans nästannamne hinns också med. Här på Klurbloggen firas dock julen med den tjugofjärde luckan i Advent(ure)kalendern!
KBJ - not LBJ!
Tomtarnas tomte?At least for those that are a wee bit older,
Donald Duck is an integral part of Swedish X-Mas (since 1959), but a greeting from his near-namesake is almost as popular. Here on Klurbloggen, we take the opportunity to celebrate by opening the twenty-fourth clue in our Advent(ure)kalender!

Sunday, 23 December 2007

Advent(ure)kalender: 23 DECEMBER

Hur i hela friden skall man hitta den cyklist som efterfrågas i dagens fråga? Ja, vana webbsurfare har nog inga problem att verifiera svaret efter man väl har hittat personen i fråga. Annars kan man ju alltid försöka dechiffrera nedanstående bildledtråd.


Will you find me?
Hittar du mig?How should one find the bicyclist mentioned in
the question of today? Well, webb surfers should have no problem in verifying the answer after one has found the person we are looking for. Otherwise, why not try to decipher the picture clue found above?

Upprymd jul? (ISS it X-Mas already?)

Tro inte att man missar julfirandet bara för att man råkar vara stationerad på den internationella rymdstationen (ISS) över årsslutet. Idag skickades nämligen en sändning med julklappar och nyårspresenter till ivrigt väntande rymdresenärer. Huruvida pappret sparas och tas ned till nästa år återstår att se.
Iss Santa coming?
Tomt(e) i rymden?


Do not think that the Holiday season passes unnoticed just because one happened to be stationed on the International Space Station (ISS) over the year end. Today, a rocket shipment with X-Mas presents and New Year's gifts were launched to eager space travellers. If the wrapping paper is saved or not, to be re-used next year, we do not know as of this moment.

Saturday, 22 December 2007

Advent(ure)kalender: 22 DECEMBER

Här kommer dagens ledtråd som förhoppningsvis kan släppa alla spärrar som byggts upp under julruschen. Den må vara av det mer kryptiska slaget, men vad gör väl det med en bild på "Smil-Jan"?


The beginning and middle of the end.
Starten och mitten på slutet.Here is the clue of the day, that may allow your brain to get less baffled in the Holiday Season rush. It may be more cryptic than necessary, but does that matter with this picture of "Smile-Ian"?

Vintersolstånd (Winter solstice)

Idag infaller vintersolståndet, vilket innebär att dagtiden förlängs och vi på norra halvklotet numera går ljusare tider till mötes. Förhoppningsvis går även gåtlöseriet mot samma tid av upplysning, men om så inte skulle vara fallet går det naturligtvis att ta en godis och fortsätta lösa imorgon.Know the snow!
Var är snön?Today on the Northern Hemisphere, the occurence of the
winter solstice is on everybody's lips, which essentially means that the time of daylight will increase successively. Hopefully, the riddle solving enjoys the same kind of enlightenment, but if that is not the case one could grab a piece of candy and continue solving tomorrow.

Friday, 21 December 2007

Advent(ure)kalender: 21 DECEMBER

Vi har fått motta flera antydningar om att advent(ure)kalendern inte ger tillräckligt bra ledtrådar. Låt oss hoppas att denna, kopplad till fråga 21. PERIODISKA SYSTEMET, kan hjälpa er på traven: många av elementens namn har sitt ursprung från Sverige och i åtminstone två fall är kopplingen till fråga 2 solklar, även om element 10 visar att IS SAKNAS INTE!

Kemister gör det systematiskt!
Chemists do it systematically!We have heard several rumours that the Advent(ure)kalender is not giving sufficiently good clues. Let us hope that this one, connected to question 21. PERIODIC TABLE, can put you on the right track: many of the names of the elements have their origin from Sweden, and in at least two cases the connection to question 2 is evident, even though element 10 clearly IS NOT MISSING!

Olaglig timlön (Illegal profit)

Det råder inget tvivel om att en så pass hög timlön kan ingen ha utan att det betraktas som kriminellt eller vad sägs om en motsvarande 670 miljoner kronor för ett treminutersjobb? Vi hoppas att den stulna konsten kommer dess rättmätiga ägare åter inom kort, även om Suzanne Bloch och kaffearbetaren var allt annat än lintottar. Bland konsten i Klurendrejeriet® 2008 dominerar som alltid (om nu ingen snott den med) klämkäcka varianterna, däribland två gamla och en ny.
Felklämt!
Totally wrong!
There is no doubt that an hourly wage that high has to be considered a criminal act or how about 100 million dollars for a three-minute job? We hope that the stolen art will be returned to its rightful owner shortly, even though Suzanne Bloch and the coffee plantation worker was not even close of being towheads. Among the art in Klurendrejeriet® 2008 their domination is total, however, and we can easily find two old ones and one new.

Thursday, 20 December 2007

Advent(ure)kalender: 20 DECEMBER

Elektromagnetiska vågor kan grovt delas in i radiovågor, mikrovågor, infraröd strålning, synligt ljus, ultraviolett ljus, röntgenstrålning och gammastrålning. Och om du skulle tro något annat dyker de upp på skilda håll i julfirandet! Även om det finns gott om andra exempel, kommer här några vanliga förslag. Radiovågorna bidrar till julmusiken ur stereon, medan mikrovågorna värmer upp överbliven julmat. Infraröd strålning kommer i stora mängder från såväl julbrasa som stearinljusen och strålkastare med extra ultraviolett ljus gör att du enklare ser trafikskyltarna när du kör bil i vintermökret. Till sist kan du komma ihåg att varje gång du ser en stjärna i det blå (synligt ljus), har även stora mängder röntgen- och gammastrålning kastats ut.Ser du stjärnan i det blå?
When you wish upon a star ...Electromagnetic radiation can roughly be divided into radiowaves, infrared radiation, visible light, ultraviolet light, X-rays, and gamma rays. If you were to think something else, we can inform you that they do appear in X-Mas celebration, though on separate occasions! There are plenty of examples, but here are some common ones. The radio waves contribute to the X-Mas carols from your stereo, while the microwaves can help reheat the leftover holiday food. Infrared radiation comes in large quantities from both yule log and candles and with high-beams with extra ultraviolet light makes it easier to see the traffic signs when your driving in the winter months. Finally, remember that every time you see and wish upon a star (visible light), large amounts of X-rays and gamma rays have also been cast out.

Sponsorpresentation!

Är du nyfiken på vad sponsorerna i Klurendrejeriet® 2008 har att erbjuda? Isåfall är nog ett besök på respektive sponsors hemsida vara av intresse (se nedan). Själva tävlingspriserna presenterar med start 1 januari 2008, men om du inte kan hålla dig tills dess kan du kolla längst bak i äventyrsbroschyren från Resebyrån Klurendrejeriet®.

Pris NORR: SLU, ICEHOTEL®, FlyNordic
Pris ÖSTER: Yasuragi Hasseludden
Pris SÖDER: Ultuna studentkår
Pris VÄSTER: Quality Hotel (Västerås)
Pris MITT: Ultuna studentkår

Extrachansen: Nationalnyckeln
Finalmiddag: Texas Long Horn (Uppsala)
Trofé: Hälle krukmakeri

Bästa student: Ultuna studentkår
Bästa Ultunastudenter: Wallins matsal

Mediasponsorer: Uppsalatidningen, SLU
Are you curious of what the sponsors in Klurendrejeriet® 2008 have to offer? In that case, a visit to the respective sponsor's homepage may be in order (see above). The prizes will be presented here starting January 1, 2008, but if you are already interested you can have a look in the adventurous brochure offered by Resebyrån Klurendrejeriet®.

Prize NORTH: SLU, ICEHOTEL®, FlyNordic
Prize EAST: Yasuragi Hasseludden
Prize SOUTH: Ultuna Student Union
Prize WEST: Quality Hotel (Västerås)
Prize MIDDLE: Ultuna Student Union

Extrachansen: Nationalnyckeln
Finalists' Dinner: Texas Long Horn (Uppsala)
Trophy: Hälle krukmakeri

Best Student: Ultuna Student Union
Best Ultuna Students: Wallins matsal

Mediasponsorer: Uppsalatidningen, SLU

Wednesday, 19 December 2007

Fantomer på Operan? (Urned enough?)

I Paris hörs inom kort en spöklik röst från det förflutna, inte långt från Eiffeltornet som återfinns på omslaget till Klurendrejeriet® 2008. Det gäller de tjugofyra grammofonskivor som legat begravda i nästan exakt 100 år och som kommer att presenteras ikväll på stadsoperan. I och med det uppfylls den önskan som Alfred Clark, chef för Gramophone Company (numera del av EMI), hade med sin tidskapsel: den att låta dagens människor höra hur hans tids största musiker lät. EMI planerar att ge ut samtliga skivor på cd och hålla seminarier under 2008, vilket kommer att inkludera den störste av dem alla: Enrico Caruso.Three tenors? Bah!
Tre tenorer? Äh!In Paris a ghost-like voice from the past will soon be heard, not far from the Eiffel Tower featured on the cover of
Klurendrejeriet® 2008. The reason is of course the twenty-four records that have been buried for almost exactly 100 years and will be presented at the Paris Opera House. That concludes the wish that Alfred Clark, former head honcho of Gramophone Company (nowadays EMI), had with his time capsule: to let the people of today listen to the greatest artists his time had. EMI plans to issue all records on cd and hold seminars during 2008, which will include the biggest star of them all: Enrico Caruso.

5000 klick/clicks!

Sedan Klurbloggens återuppvaknande i samband med starten av Klurendrejeriet® mini har nu 5000 klick registrerats. Drygt 30 % av dessa har kommit under de knappa tre veckor som Klurendrejeriet® 2008 varit igång, vilket medför att årets tävling förutspås bli den största som hittills arrangerats!MMMMM ...


Since Klurbloggen was brought back to life at the start of Klurendrejeret® mini, 5000 separate clicks have been registered. Approximately 30 per cent of these have been added during the not-yet-three weeks
Klurendrejeriet® 2008 has been active, which means that this contest is on its way of becoming the biggest one so far!

Advent(ure)kalender: 19 DECEMB3R

För att minska på det eventuella tryck som byggts upp under julruschen lägger vi till här ytterligare en sifferkombination. Vi hoppas att detta leder er på rätt spår i Följa John à la Klurendrejeriet® 2008!None of your beeswax?
No, no, Nanette(ttanollatrea)!To relieve some of the possible X-Mas shopping pressure, let us add yet another number combination. We hope that this will lead you on the right track in the search for John in
Klurendrejeriet® 2008!

Magnifikt dokument! (Magnificent and dollars!)

Ett av de sjutton kända exemplaren av Magna Charta har auktionerats ut av auktionsfirman Sotheby's i New York. Dokumentet som gick under klubban såldes för hela 21,3 miljoner amerikanska dollar och är en skriven version av de bestämmelser från 1215 som blev lag samma år som manuskriptet författades 1297. Lagtexten har naturligtvis skrivits om sedan dess, men anses ändå till viss del utgöra grunden till många liknande modernare texter. Reglerna i Klurendrejeriet® har justerats sedan den första upplagan, men i huvudsak är de desamma som för fyra år sedan. Grundregeln att ju färre som besvarar en fråga korrekt gör samma frågan mer värdefull har varit med sedan starten. Att dessutom följa alla ledtrådar och komma fram till rätt svar är ju lika självklart som svårt, i alla fall när man lutar sig mot totallösningen utan att ha samtliga rätta svar!
Awfully lawful?
Gammal, men god!One of the seventeen known copies of
Magna Carta has been auctioned by Sotheby's in New York. The document was sold for 21.3 million US dollars and is a written version of the original charter (from 1215) that turned into English law the same year it was penned in 1297. The text has, of course, been re-written since then, but is still regarded as the foundation of more modern texts with similar intents. The rules in Klurendrejeriet® have been adjusted since the first edition of the contest, but principally they are still the same. The main rule that the fewer correct answers that are handed in for a particular question, the more valuable those answers become has been there since the beginning. And to follow all clues in the search for the correct answer is as clear as it is hard, especially when one is working on the complete solution without having all the right answers!

Tuesday, 18 December 2007

Advent(ure)kalender: 18 DECEMBER

Som vi tidigare nämnt finns det flera viktiga byggprojekt i Klurendrejeriet® 2008, men det som nämns i dagens fråga räknas säkert som kronan på verket. Eller det kanske det inte heller gör (beroende på landsända man är ifrån)? I övrigt leder väl svenskarnas julmatsvanor till alldeles egna byggprojekt, d.v.s. de som bildas runt midjan? Kostrådgivare säger att vi skall leva ett sundare liv, men att man har rätt att njuta lite extra under helgfirandet. Det är med andra ord inte vad vi äter mellan jul- och nyårsafton som spelar roll, utan snarare det man tar in mellan nyår och julafton. Vi på Klurbloggen kan inget annat än att hålla med - låt benen vila medan du löser gåtor!Time to shake the gifts?
Se och skaka, men inte öppna!As we have already mentioned, there are many important building projects in Klurendrejeriet® 2008, but the one we are looking for today must be the one on top any given Sunday, right? Or perhaps not (depending where in Sweden you are from)? Either way, the traditional Swedish X-Mas food makes most of us focus on a building project of our own, that is the one around your waist. Nutritional experts say that we ought to live a healthier life, but that is is okay to enjoy some special treats during the Holidays. That said, it is clear that is does not really matter what we savour between X-Mas and New Year's Eve, but rather what we eat between New Year's and X-Mas Eve. We agree fully here on Klurbloggen - let your legs rest while you solve riddles!

Monday, 17 December 2007

Harni hört? (Arn't you Swedish?)

Före 1998 kopplades de ihopskrivna bokstäverna arn förmodligen främst ihop med ARN, IATA-flygplatskoden för Arlanda, samma fiffigt inkluderade kod i FlygbussARNa eller möjligtvis Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Men sedan Jan Guillou skrev sin romantrilogi om den fiktiva Arn Magnusson av Folkungaätten har dessa fått underordnad betydelse i dagligt tal. Idag har dessutom den första Arn-filmen premiär i Skara, medan stora delar av landet får vänta till julafton. Om någon blir missnöjd, kan de ju alltid vända sig till ARN så cirkeln sluts eller varför inte sätta tänderna i Klurendrejeriet® 2008?
The latest crusade?
Kors i tåget?Before 1998, the three-letter combination arn was primarily connected with ARN, the
IATA airport code for Stockholm-Arlanda airport, the same code included in the airport shuttle FlygbussARNa or possibly the National Board for Consumer Complaints (ARN). But since Jan Guillou wrote his trilogy about the fictitious Arn Magnusson of the House of Folkung all these have ended up in a subordinate position in everyday life. Today, the first of the Arn movies premières in the city of Skara, while most other parts of Sweden have to wait until X-Mas Eve. If someone finds serious flaws in the movie, they could always turn to ARN to rectify the situation and complete the circle. Or how about try to solve Klurendrejeriet® 2008?

Ultunesaren ute nu/out now!

Om du är medlem i Ultuna studentkår bör du ha fått Ultunesaren i din brevlåda idag. Om så inte skulle vara fallet, vänligen kontakta redaktionen via epost. I tidningen hittar du de tjugofyra ordinarie frågorna på svenska med högupplösta bilder i fyrfärgstryck. Vi har även ett antal gratisexemplar som vi med glädje skickar till intressade icke-medlemmar. Skicka isåfall ett meddelande till samma adress.
"Is it hot, hot, hot? Or cold?"
Ur askan i elden?
If you are a member in Ultuna Student Union, you should have received your copy of Ultunesaren in the mail today. If this is not the case, please contact the editorial office by email. In the magazine you can find the twenty-four regular questions in Swedish with high-resolution pictures in process colour. We also have a few space copies that we are happy to send to interested non-members. If you are interested, please send a message to the same address.

Advent(ure)kalender: 17 DECEMBER

Det sägs att den brittiske bergsbestigaren George Mallory svarat på frågan varför han vill bestiga Mount Everest med den enkla frasen: "Because it is there." ("Därför att det finns där.") Om denna legend är sann låter vi vara osagt och vi håller oss lika neutrala i frågan om Mallory och hans kamrat Andrew Irvine nådde toppen innan de försvann vid klättringen i juni 1924. Vi är dock rätt säkra ingen av de två besteg den betydligt lägre toppen vi söker i fråga 17.Part of a legendary number?
Del av ett legendariskt nummer?


Some say that the British mountaineer George Mallory, on the question why he wanted to climb Mt. Everest, simply stated: "Because it is there." If this legend is true or not, we do not even dare to speculate, and we are equally neutral when it comes to the question whether or not Mallory and his friend Andrew Irvine ever reached the summit during their climb in June, 1924. We are, however, certain that neither of the two ever climbed the significantly lower peak we are looking for in
question 17.

Sunday, 16 December 2007

Rättelser - del 4 (Corrections - part 4)

För att öka tydligheten har samtliga ändringar inkluderats i en ny version av tävlingshäftet (v4.02). Du behöver inte skriva ut dokumentet på nytt om du har följt med de tidigare ändringarna, men bör lägga till dessa:

Rättelser (sedan v4.01)
9. DEN RÖDVITA LOGOTYPEN: "... (CC eller C) ..."
16. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ...: "... ledaren (ett ord)?"
REGLER [Övriga priser]: "... räknas arvoderade ULS-aktiva samt grundutbildningsstudenter som studerar/har studerat (min. 15 poäng) ..."

En uppdaterad lista med officiella ändringar sedan v4.01 finns även på Ultunesarens
hemsida.

To increase the understandability, all previous changes have been included in a
new version of the contest (v4.02e). There should be no need to print the document again if you have kept yourself up-to-date with the previously announced changes, but you should add these:

Corrections (since v4.01e)
9. THE RED & WHITE LOGOTYPE: "... (CC or C) ..."
16. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ...: "... leader (one word)?"
RULES [Other prizes]: "... are those currently fee-remunerated for ULS or classified as non-Ph.D. students (or have studied at least 15 university credits) ..."


An updated list with the official changes since v4.01 is also available on the homepage of Ultunesaren.

Advent(ure)kalender: 16 DECEMBER

Hur vanligt är namnet på ledaren från dagens fråga idag? Ja, enligt en "säker källa" sägs detta tilltal vara rent av oförskämt i vissa delar av landet, men frågan är hur många som skulle ta åt sig. Dessutom hörs namnet nämnas flitigt i en av de traditionella svenska sångerna och där är väl de flesta ändå glada? Vår ledare kan möjligen gå under flera namn men här söker vi det allra enklaste, precis som vi nöjer oss med att kalla Sveriges kronprinsessa för Victoria trots att vi vet att hon fullständigt kanske borde kallas H.K.H. Victoria Ingrid Alice Désirée Bernadotte, Hertiginna av Västergötland.One, two, tree ...?
Ett, två, trä ...?How common is the name of the leader from the question of today? Well, a "trustworthy source" tells us that being called would be considered rude in some parts of Sweden, but we wonder how many that would take offense. Furthermore, the name can be frequently heard in one of the traditional Swedish songs of the season and everyone is happy then, right? Our leader may be called many names, but here we are looking for the simplest of them all, just like we are happy to call the Crown Princess of Sweden for Victoria even though we know that she maybe should be called H.R.H. Victoria Ingrid Alice Désirée Bernadotte, Duchess of Västergötland.

Som i en liten ask (Happy choclidays!)

Precis som så många gånger förr diskuteras godisets betydelse för ett svenskt julfirande i svenska dagstidningar. Såväl Expressen som Aftonbladet väljer att använda Tidningarnas telegrambyrås chokladrapport, medan Dagens Nyheter tar en intervju till hjälp. Redan ifjol dök två olika svenska favoriter upp, varav en gör ett återbesök i tävlingstexten även i år. Vi har all anledning att återkomma till godis lite senare med andra ord.

Box (p)art?
Askfynd?Just like so many times before, the importance of sweets in a Swedish X-Mas celebration is discussed in Swedish newspapers. Both
Expressen and Aftonbladet opt to publish Tidningarnas telegrambyrå's chocolate report, while Dagens Nyheter uses an interview instead. Already last year, two different Swedish favorites were in question, and one even re-appears in the text this year. This means that we have reason to return to candy in a few days.

Saturday, 15 December 2007

Advent(ure)kalender: 15 DECEMBER

Vissa numismatiska kretsar på internet gör gällande att den valuta vi söker bör anses som helt värdelös, trots att en annan källa uppger ett mycket högre värde (december, 2007). Även materialet sägs vara ett annat än vad som vore vara värdigt familjemedlemmen på åtidan, men det har vi som synes "rättat till".

Fruit of the (heir)loom?
Gjord av (g)ull?Certain numismatic circles on the internet argue that the currency we are looking for in the question for the day should be regarded as completely worthless, in spite of the fact that another source values it much higher (december, 2007). Furthermore, the material is said to be something else than what would be worthy the family member on the obverse, but this has clearly been "corrected" by us.

Friday, 14 December 2007

Juridisk anka? (Oopsy Daisy!)

Dagens Nyheter (DN) vidarebefordrar en högst fascinerande nyhet från Associated Press (AP): Kalle Anka, Kajsa Anka, Musse Pigg och Pip har blivit kallade som vittnen i en italiensk domstol! De italienska namnen på dessa karaktärer (Paperino, Paperina, Topolino och Titti) står med på vittneslistan, trots att deras avbildning enbart fanns med på de leksakerna som tillverkats utan tillstånd från respektive företag, Disney och Warner Bros. Som anledning till att vittnena inte kommer att dyka upp, hävdar DN att Disneys representant Fiorenza Sorotto sagt att det beror på att "flera av dem befinner sig i Ankeborg", medan källan AP skriver att han sagt att det har att göra med att "de är invånare i Disneyland." Eftersom Disneyland faktiskt existerar i verkligheten, till skillnad från Ankeborg, kan man inte låta bli att undra om De fyras gäng trots allt kan bli åtalade för domstolstrots.
In pencil?
Med blyerts?Dagens Nyheter (DN)
relays the a most remarkable piece of news from Associated Press (AP): Donald Duck, Daisy Duck, Mickey Mouse and Tweety have been summoned to testify in an Italian court! The Italian names of these characters (Paperino, Paperina, Topolino and Titti) are on the witness list, in spite of the fact that they only were on the toys that had been manufactured without the proper licence from the respective companies, Disney and Warner Bros. As reason for their no-show DN says that Disney's representative Fiorenza Sorotto has said that it is due to the fact that "many of them are in Duckburg", while the source AP writes that it will not happen "as they are residents of Disneyland." Since Disneyland, contrary to Duckburg, actually does exist, one cannot help wondering if the Gang of Four after all can be charged with civil contempt.

Advent(ure)kalender: 14 DECEMBER

Att alla slags byggnader utgör en viktig del i stadsbilden är kanske inte så konstigt, särskilt inte när de sticker ut som Uppsala Konsert & Kongress gör. Men den viktigaste konstruktionen i dagens moderna landskap är väl ändå en helt annan? Den är kanske inte lika känd som den byggnad som spelar en avgörande roll i båda filmerna i fråga 13, men den har desto tydligare koppling till diplomaten i dagens fråga. På tal om diplomati, är det Utrikesdepartementet som ansvarar för den svenska diplomatkåren och som av en slump delar minst ett av målen med Klurendrejeriet®, det att "[l]yfta fram bilden av Sverige utomlands".


House this helping me?
Husker du husa?The fact that all buildings contribute a vital part of any cityscape is hardly strange, especially not when they turn out to be greebled,
Borg cube-esque like Uppsala Konsert & Kongress ("Borg? Sounds Swedish"). But the most important construction in modern, technical housing must be something else, right? It may not equally well-known as the much talked about building that plays a vital part in question 13, but it is much more clearly connected to the diplomat in today's question. In Sweden, it is the Ministry of Foreign Affairs that are responsible for the Swedish diplomatic mission which , incidentally, share at least one of their goals with Klurendrejeriet®, the one focused on "increasing the awareness of Sweden abroad".

Thursday, 13 December 2007

Böcker (Books)

Utöver SAOL XIII finns det all anledning att ha ett svensk-engelskt lexikon till hands, framförallt om man vill parallellösa sanningar ur den engelska översättningen av Klurendrejeriet® 2008. Andra böcker som kan tänkas vara nyttiga skulle kunna vara den klassiska The Blue Book of Chess, den nya finlandssvenska Sånger för alla och möjligen Stardust: the ***** ***** Story (för inspiration).In every library?
I varje bibliotek?In addition to SAOL XIII, there is a good reason to have a
Swedish-English dictionary handy, especially if one wants to scoop parallel truths from the Swedish original version of Klurendrejeriet® 2008. Other books that may be useful could be the classic The Blue Book of Chess, the recently issued Finland-Swedish Sånger för alla and possibly Stardust: the ***** ***** Story (for inspiration).

Advent(ure)kalender: 13 DECEMBER

Anstormning! (Onrush!)

Gårdagens inlägg på Klurbloggen genererade en anstormning ej tidigare skådad i Klurendrejeriet® och dess fyråriga historia och alla möjliga rekord slogs: högst antal unika besökare, högst antal sidvisningar, högst antal återkommande besökare och högst antal nya utländska besökare! Det nya rekordet lyder på 307 unika besökare och vi välkomnar härmed ett stort antal läsare från Storbritannien (ny tvåa!), USA (ny trea!), Mexiko (ny femma!) och Schweiz (ny sexa!). Som de regelbundna läsarna förstår är Tyskland nedputtat till en fjärdeplats, men det är sannerligen inte fy skam det heller.

A new number one!
Ett nytt rekord!Yesterday's posts on Klurbloggen generated a never-before-seen onrush in the four-year history of
Klurendrejeriet®, shattering all previous records to smithereens in the process: highest number of unique visitors, highest number of page loads, highest number of returning visitors, and highest number of new international visitors. The new record is 307 unique visitors and we hereby welcome a large number of readers from the United Kingdom, the United States, Mexico, and Switzerland (currently on 2nd, 3rd, 5th, and 6th place, respectively). The returning visitors realize that Germany has (temporarily?) dropped to a fourth place, but that is not too bad either.

Rättelser - del 3 (Corrections - part 3)

Ett litet fel har upptäckts i den engelska översättningen av Klurendrejeriet® 2008. Inga fler än de senast rapporterade har noterats i det svenska originalet.
"What's another month?"


A minor error has been discovered in the English translation of
Klurendrejeriet® 2008, which should be add to those previously reported here.

Correction
F. EXPLORERS: "... roughly 130 days ..."

Wednesday, 12 December 2007

Advent(ure)kalender: 12 DECEMBER

Hör årets publikfavorit hemma under vinterns mörkaste tid? Jo, visst gör den det! Framförandet skulle kunna beskrivas med följande ord: "En lång rad svenska flickor som sakta går genom snön förbi en gärdesgård. Efter en stund i värmen bär det iväg ut i kylan igen."

"Don't fence me in!"
Tågas förbi?Does this year's
Crowd Pleaser really belong in the dark winter nights? It sure does! The performance could be described with the following words: "A long row of Swedish girls moving slowly alongside a traditional wooden fence. After sharing some warmth, they head back out in the cold."

Hur svensk är du? (How Swedish are you?)

Svenska Dagbladet kommenterar svenskättlingen H.A. Bartons påstående att 4,3 miljoner amerikaner som säger sig ha svenska rötter. Om detta är sant kan det kanske delvis förklara webbstatistiken här på Klurbloggen, där USA är en av de främsta uppstickarländerna efter giganten Sverige och den ständiga(?) tvåan Tyskland. För att knyta ihop julsäcken, kan vi meddela att Klurendrejeriet® var på besök i svenskbygderna redan 2005 då det gällde att SE UPP! Och om du verkligen är svensk borde du inte ha några svårigheter att lista ut vilken sång detta gäller.

110 per cent Swedish!
110 procent svensk!The Swedish newspaper Svenska Dagbladet
comments the Swedish-American H.A. Barton's statement that 4.3 million Americans say they have Swedish ancestry. If this is true, it could possibly explain the web statistics here on Klurbloggen, where the United States is one of the up-and-coming countries after gamla landet Sweden and the eternal(?) runner-up Germany. To wrap this up, we can inform new viewers that Klurendrejeiet® visited Swedish-American settler history in 2005 where one had to LOOK UP, NOT DOWN! And if you are Swedish, you should have no problem to figure out which song this is about.

Tuesday, 11 December 2007

Advent(ure)kalender: 11 DECEMBER

DUBBELGRUBBEL har funnits med i varje version av Klurendrejeriet®, har dessutom legat som fråga 11 alla gånger och till sist alltid efterfrågat Svenska Akademiens ordlista över svenska språket! Om du själv inte har boken, finns det garanterat på närmsta bibliotek eller varför inte önska dig ett exemplar i julklapp? Numera är det ju den trettonde upplagan som är aktuell (SAOL XIII), men varken i den eller den föregående finns ordet dubbelgrubbel med! Som tur är finns det eftersökta ordet med i båda upplagorna, även om det hamnar på en sida med ett högre sidnummer i den senare versionen.

SAOLet's get to it!
Ska di vao SAOLätt?
DOUBLE TROUBLE has been part of every translated version of Klurendrejeriet®, has been question 11 all those times, and has always asked for verification in Svenska Akademiens ordlista över svenska språket [The Contemporary Dictionary of the Swedish Academy]! If you do not have a personal copy, just head to the nearest library or why not ask Santa to bring you one? Nowadays, we are referring to the thirteenth edition (SAOL XIII), nevertheless the word dubbelgrubbel cannot be found in this or the previous edition (SAOL XII)! Luckily the word we are looking for is found in both editions, though on a page with higher page number in the later one.