Sunday, 27 January 2008

5. ETT PASSANDE LIVSMÅTT (5. A FITTING MEASURE OF LIFE)

Även om dagens nationsgränser inom Europa suddas ut allt mer, sätts strängare krav på den som vill resa utanför EU. De senaste passen har därför försetts med ett biometriskt datachip och den symbol som sågs upprepad i denna fråga, något som enligt alla experter skall göra det svårare att förfalska denna värdehandling. De tidigare passen gäller tills de går ut, men för säkerhets skull bör man nog kolla med reglerna för just det land man ska besöka. Rätt svar: Sverige (3,5 poäng)Passa dig!
Leaving port?Even though the borders within Europe are disappearing faster than ever, the demands for travelling outside the EU is oftentimes higher. The latest passports have thus been equipped with a biometric chip and the symbol that could be seen in this question, something that experts say ought to make it harder to forge this document. The old passports continue to be valid, but check with the country you are visiting just to be on the safe side. Correct answer: Sverige (3.5 points)
1 comment:

austroswede said...

I namnet av alla icke-svenskar tackar jag för googles bild sökning ;-)