Tuesday, 31 July 2007

Tillägg (Addendum)

Det framgick inte igår, men kungen har även synts som ledtråd i fråga 2. ETT TU, BRUTE (20 juni), men denna ledtråd har ingen egentlig koppling till någon av de nämnda fotbollsklubbarna. Å andra sidan skulle bådas främsta "sifferkombination" motsvara talet 8.
Tvillingsköldar?
Brothers in årms?It was obvious yesterday, but the Swedish king has also been seen as a clue in question 2. ETT TU, BRUTE (
20 June), but this clue have no real connection to either of the football clubs mentioned. On the other hand, the "number combination" connected to the two of them would correspond to the number 8.

Monday, 30 July 2007

Kunglig nyhet! (Royal news!)

Kungen har nyligen i förtroende sagt till Kalmarposten (även via TT, DN, SvD och AB) att han håller på Djurgårdens IF, trots sin hedersledamotsplats i AIK. Många må vara förundrade över detta "avslöjande", men kopplingen mellan monarken och fotbollsklubben har funnits länge - se bara den delvis nya ledtråden till fråga 3. HANDUPPSTRECKNING i Klurendrejeriet® mini:
Kaminkung?
Brothers in arms?


The Swedish king has recently stated to the Swedish newspaper Kalmarposten (and spread through TT, DN, SvD, and AB) that he supports the Stockholm club Djurgårdens IF rather than AIK where he is elected honory member. Many may be surprised by this "scoop", but the connection between the monarch and the football club has existed for long - just take a look at the partially new clue to question 3. HAND IN HAND, LINE BY LINE in Klurendrejeriet® mini above!

Sunday, 29 July 2007

Bakåtklick (Backwards clicks)

Den senaste nya detaljen på Klurbloggen, Bloggers automatiska undersökningar, verkar orsaka problem när läsare vill gå bakåt till en redan besökt länk. Vi hoppas att detta åtgärdas inom kort (från Bloggers sida), men tills dess hoppas vi att det inte orsakar alltför mycket störningar. Det enklaste sättet att navigera är att klicka fler än en gång på bakåtlänkar eller använda arkivmenyn nere till höger.

The lastest addition to Klurbloggen, the automated survey system Blogger has set up, seems to be somewhat faulty when going back to previously viewed pages. We hope that this will be fixed in the near future (by Blogger staff), but until then we hope it does not cause too much grievance. The easiest way to navigate is to click more than once on backwards links or by using the archive menu on the bottom right-hand side of the blog.

Saturday, 28 July 2007

Klurbloggen når/reaches 400!

Det var inte särskilt länge sedan vi räknade in den trehundrade unika besökaren på Klurbloggen sedan Klurendrejeriet® mini startade och nu har över hundra till följt efter! Vi tackar såväl Ultunesaren som MeMaC för hjälpen!
Click!

It was not that long ago we announced that the 3ooth unique visitor had come to Klurbloggen since the beginning of
Klurendrejeriet® mini. Now, more than one hundred more has followed reaching a total past 400! We extend our gratitude to both Ultunesaren and MeMaC for the help!

Translation of Comment (part 7)

Här följer en engelsk översättning på kommentaren som kan läsas i original här.

Here is the English translation of a comment originally posted
here.

JoHo sa: "Oh, I guess congratulations is in order! Celebrate? How about me singing 'Lang zal hij leven' here at home? Or perhaps we can get som new exciting PICTURE (that has to do with the mini-Klur) to look at?"

Friday, 27 July 2007

Bilden! (The picture!)

För att fira det tidigare nämnda tvåhundrade meddelandet på Klurbloggen kommer här en extra bildledtråd till fråga 1. UTTRYCK FÖR INTRYCK i Klurendrejeriet® mini:Kollosalt juverligt sammanträffande?
An udderly strange cowincident?


To celebrate the 200th post on Klurbloggen (as mentioned earlier), the above picture is an extra picture clue to question 1. EXPRESSION FOR IMPRESSIONS in Klurendrejeriet® mini.

Undersökning (Survey)

Vinnaren i Klurendrejeriet® 2007, Johanna Dernfalk, tyckte att man kan fira 200 meddelanden med en ny bild till Klurendrejeriet® mini och det låter som en utmärkt idé! Det betyder att den utlovade omröstningen skjuts framåt i tiden och ersätts med en undersökning som körs i högerkanten till och med slutet på nästa vecka. Den nya bilden publiceras senare idag.

The winner of Klurendrejeriet® 2007, Johanna Dernfalk, suggested that one can celebrate 200 posts with a new picture to Klurendrejeriet® mini and that sounds like a great idea! (Who are we to argue with the most recent winner?) This means that the promised vote is pushed forward and is replaced with a survey run in the right-hand margin until the end of next week. The new picture will be published later today.

Thursday, 26 July 2007

MeMaC igen/again!

Om någon trodde att kontakten med det tyska internetforumet MeMaC hade brutits får tänka om! Idag återupprättades kontakten och detta betyder förmodligen att antalet tysktalande deltagare kommer att öka. Klurbloggen tackar för förtroendet på nytt och hoppas på fortsatt trevligt samarbete!

If anyone thought that the contact with the German intenet forum MeMaC was broken, think again! Today the link was re-established and this will likely mean that the number of German-speaking participants will increase. Klurbloggen would like to thank MeMaC once again and we hope the cooperation will be mutually beneficial!

Klurbloggen fyller/turns 200!

Detta är det tvåhundrade inlägget på Klurbloggen och bör således firas på något sätt! Har möjligtvis någon av bloggens läsare någon idé på hur firandet bör gå till? Skriv isåfall en kommentar till detta meddelande.

This is the 200th post on Klurbloggen and this ought to be celebrated somehow! Is there perhaps a reader of Klurbloggen who has a specific suggestion on how this celebration should be carried? If so, feel free to reply to this post.

Wednesday, 25 July 2007

Omröstningsledtråd! (Vote clue!)

Som tack för visat intresse i den nyligen avslutade omröstningen kommer här en extra ledtråd till fråga 1. UTTRYCK FÖR INTRYCK i Klurendrejeriet® mini:

De som följt med sedan tävlingen startade har säkert sett båda versionerna av gåtan, men den tål att upprepas - denna gång sida vid sida (se nedan). Båda versionerna "säger" exakt samma sak, men den senare (övre) versionen uppfattas säkerligen som enklare för förstagångsdeltagare i Klurendrejeriet®. Namnet är känt sedan en lång tid tillbaka både i Sverige och utomlands - hur känt återstår dock att kvantifiera.

Ett känt namn?
A well-known name?As promised, above is an extra clue for question 1. EXPRESSIONS FOR IMPRESSIONS as a result from the recently finished vote on the matter:

Those that have followed the contest since the beginning probably have seen both versions of the riddle, but it is certainly useful to repeat it - this time side by side (see above). Both versions "say" the same thing, but the latter (upper) version is probably experienced as the easier one for first-time participants in Klurendrejeriet®. The name is well-known for quite some time in both Sweden and abroad, though how well-known is still to be determined.

Tuesday, 24 July 2007

Flashback-nyhet 2! (Flashback news 2!)

Har ni lagt märke till att det återigen surrar om svaret till en fråga i Klurendrejeriet® 2007? Det är svaret till fråga 3 som snart skall ge sig ut i världen igen ...

Have you noticed that there is some new buzz to the answer to a question in Klurendrejeriet® 2007? It the answer to question 3 that soon will travel the globe again ...

Monday, 23 July 2007

Brasilien! (Brazil!)

Ännu ett nytt land besökt Klurbloggen - denna gång är det Brasilien! Vi hoppas att de klassificerar tävlingen med samma ord som landets motto: Ordem e progresso.

Once again, a new country has been added to the greater Klurendrejeriet® family: Brazil! We hope they find it having the same ordem e progresso as their nation's motto.

Sunday, 22 July 2007

Omröstningsresultat (Clue vote)

Trots det låga valdeltagandet (se nedan) är utgången solklar! Nästa ledtråd kommer att ges till fråga 1. UTTRYCK FÖR INTRYCK, eftersom det var det enda alternativet som fick röster. Vi hoppas på ett större deltagande vid nästa omröstning som planeras starta på fredag.
We have a winner!


In spite of the low turn-out (see above), there is no doubt which question the readers of Klurbloggen would like to get an extra clue for: the winner is question 1. EXPRESSIONS FOR IMPRESSIONS, and was the only alternative that got any votes at all! Let us hope for more voters at the next clue session (planned to start this Friday)

Saturday, 21 July 2007

Flashback-nyhet! (Flashback news!)

Har ni sett den senaste tidens nyhet om den rödvita logotypen från Klurendrejeriet® 2007? Om inte kan ni läsa/lösa fråga 9 och sedan se om ni hittar nyheten publicerad på E24.se! Klurbloggen ger dig länken till artikeln om cirka en vecka ...

Have you read the latest news on the red-and-white logotype from Klurendrejeriet® 2007? If not, then read and solve question 9 and see if you can find the article published on Commercial Alert. Klurbloggen will supply the link in about a week ...

Friday, 20 July 2007

Nästa ledtråd (Next clue)

Enligt omröstningen som avslutades idag fredag, vill samtliga röstande se en extra ledtråd till fråga 1. Den kommer att offentliggöras inom kort.

In response to the latest poll that ended today (Friday), the next clue will be given for question 1. The clue will be made public within the next couple of days.

Thursday, 19 July 2007

Nya besökare! (New visitors!)

Den senaste tiden har Klurbloggen lagt till ett ytterligare land till besökslistan (Frankrike), samt fler besökare från Storbritannien, Australien, Tyskland, USA och naturligtvis Sverige. Uppladdningen för Klurendrejeriet® 2008 verkar ha börjat!

During the past few days, Klurbloggen has been visited by an internet user from yet another country (France), and also added more unique visitors from the UK, Australia, Germany, the US, and (of course) Sweden. The mental preparations for Klurendrejeriet® 2008 seem to have started all around the globe!

Wednesday, 18 July 2007

Arkiv (Archive)

Är du osäker på om du missat något meddelande på Klurbloggen? Ta det lugnt - samtliga inlägg som är äldre än sju dagar läggs i Arkiv-delen och den återfinns längst ner i högerkanten på sidan. Läs och njut!

Are you uncertain if you have missed any posts on Klurbloggen? There is no need to panic, since all posts older than seven days are stored in the Archive on the bottom right-hand side of the screen. Read and enjoy!

Tuesday, 17 July 2007

Sponsoravtal (Sponsors)

Som Klurbloggen tidigare har rapporterat är Klurendrejeriet® 2008 redan i uppbyggningsfarten. Fjolårets tävling erbjöd priser värda över 20000 kronor och allt pekar på att denna summa kommer att uppnås även i år. Vi har all anledning att återkomma till denna trevliga detalj.

Klurbloggen has has previously reported that Klurendrejeriet® 2008 is under construction. Last year's contest offered prizes with a total worth of over 2,000 euro and everything seems to point in that direction for this year as well. We will keep you informed to this very interesting detail.

Monday, 16 July 2007

Reparationer (Fixing bugs)

Servicearbete kommer att utföras på Klurbloggens servrar, vilket kan komma att betyda att kommande veckas uppdateringar kan komma att publiceras med fördröjningar. Vi hoppas att ni har överseende med detta.

The servers that host Klurbloggen will undergo service and bug fixing, which may result in slight delays in the postings on the site. We apologize for any inconvenience this may result in.

Sunday, 15 July 2007

Inget nytt (No news)

Inget nytt under solen - i alla fall inte under den som som skiner klart på Klurendrejeriet®! Ett par dagar återstår på den nuvarande omröstningen. Har du röstat?

All quiet on the western front - at least the western front of Klurendrejeriet®! There is still time to vote in the ongoing clue election. Have you voted?

Saturday, 14 July 2007

Ren otur? (Bad luck?)

Klarade du ingen gåta igår? Det är helt i sin ordning, eftersom man sällan kan knäcka gåtorna i Klurendrejeriet® på beställning. Vad du än gör, skyll det inte på att det råkade vara fredagen 13 juli! Fokusera på verkliga fakta istället på vidskeplighet, eftersom tävlingen utan tvekan står på en stadig vetenskaplig och verklighetsbaserad grund.

Were you not able to solve any question yesterday? That is okay, since Klurendrejeriet® hardly can be said to be a contest where you can decide when to solve one! Whatever you do, do not blame it on the fact that it happened to be Friday 13! Focus on real facts instead of superstition, since the contest without any doubt is both scientifically sound and based on reality.

Friday, 13 July 2007

Omröstning flyttad! (Vote moved!)

Eftersom inläggen på Klurbloggen hinner försvinna ur synhåll alltför snabbt, har omröstningarna permanent flyttat till högermarginalen (en nyhet hos Blogger). Detta betyder att din tid till att påverka vilken gåta som kommer att förses med en extra ledtråd förlängs med ytterligare en vecka. Se därför till att rösta på den i ditt tycke svårast frågan redan idag!

Since the posts on Klurbloggen are moving downwards with an alarming rate, the voting procedures have moved to the right-hand margin permanently (a new feature on Blogger). This means that your time to affect which question that will get the next extra clue is prolonged with yet another week. Make sure you vote for the question you think is hardest now!

Nya länder! (New countries!)

Idag har tre nya länder anslutit sig till den ständigt ökande skaran som har besökt Klurbloggen: Indien, Japan och Ungern! Vi hoppas att den engelska översättningen kom väl till pass!

Today, three new countries were added to the ever-expanding list of Klurbloggen visitors: India, Japan and Hungary! We hope that the English translation was satisfactory!

Thursday, 12 July 2007

Ledtråd! (Clue!)

Det händer ofta att man tycker att man fastnat totalt på en gåta i Klurendrejeriet®. Det är förmodligen den allra vanligaste känslan, eftersom det finns många svar som är fel men (oftast) bara ett som är rätt! För att lätta på trycket i denna mera avslappnade version av tävlingen kommer här därför en extra ledtråd till varje fråga - helt gratis!

1. UTTRYCK FÖR INTRYCK "förkommer" mer än en gång per år.
2. ETT TU, BRUTE "förekommer" en gång per år.
3. HANDUPPSTRECKNING "förekommer" inte ens varje år.


It often happens that one feels that there is no real progress in solving the questions in Klurendrejeriet®. It is probably the most common feeling, since there are many wrong answers but (often) only one correct one! To let some steam out in this more laid back version of the contest, we offer one extra clue to each of the questions - at no extra charge!

1. EXPRESSION FOR IMPRESSION "occurs" more than once per year.
2. ETT TU, BRUTE "occurs" once per year.
3. HAND IN HAND, LINE BY LINE does not "occur" even once a year.

Wednesday, 11 July 2007

Translation of comment (part 6)

Här följer en engelsk översättning på kommentaren som kan läsas i original här.

Here is the English translation of a comment originally posted here.

JoHo said: "I may be responsible for Gothenburg, have a klur friend there! :D"

Tuesday, 10 July 2007

Klurbloggen når/reaches 300!

Idag tisdag passerade den trehundrade besökaren det icke-existerande vändkorset vid Klurbloggens entré (sedan räknaren aktiverades 20 maj). Detta betyder att sidan har i snitt sex unika besökare per dag och av dessa är hälften sådana som har besökt sidan förut. Genomsnittsbesöksantalet har varit stabilt sedan tävlingen startade men sidan drar fortfarande in helt nya besökare. Ni återkommande får nog se upp när det börjar dra ihop sig till den stora tävlingen i början av december!

Today, the 3ooth visitor passed through the non-existing turnstile at the entrance of Klurbloggen (since the activation of the counter on May 20). This means that there on average has been six unique visitors per day of which half are returning ones. The average number of visitors has been fairly stable since the start of the contest, but still attracts completely new ones. You returnees better be careful since the big contest (Klurendrejeriet® 2008) is drawing closer for each day!

Monday, 9 July 2007

De nya städerna (The new cities)

De nya svenska städer som registrerades som besökare på Klurbloggen återfanns bland annat Göteborg, Kalmar, Malmö och Växjö. Är det någon du känner eller måste du förbereda dig på ännu mer motstånd från landets södra delar? Förberedelserna för denna veckas specialledtråd fortsätter, men glöm inte bort att rösta för en ledtråd till den fråga du behöver hjälp med! Rösta här!

The new Swedish cities from which new users accessed Klurbloggen were Gothenburg, Kalmar, Malmö and Växjö to name a few. Are the Swedes determined to keep all the Klurendrejeriet mini prizes in Sweden or will the user from New York will change all that? The preparations for this week's free clue continues, but you should not forget to vote for an extra hint to the question you are struggling most with! Vote here!

Sunday, 8 July 2007

Nya orter! (New cities!)

Användare från många nya svenska orter registrerades som besökare på Klurbloggen denna helg. Har tävlingens rykte spridit sig över landet eller är det bara nuvarande tävlande som söker hjälp hos långväga släktingar och vänner? En full rapport sammanställs till imorgon!

Users from many new Swedish cities were registered as visitors on Klurbloggen this weekend. Has the rumour of the contest spread or is it simply the current participants that require information from far away friends and relatvies? Expect a full report tomorrow!

Saturday, 7 July 2007

Specialtillfälle! (Special event!)

Eftersom röstningen som påbörjades för drygt två veckor sen har gått relativt långsamt, kommer ytterligare en extra ledtråd att ges i början på nästa vecka. Glöm inte bort att besöka Klurbloggen regelbundet!

Since the voting procedure that started for a little more than two weeks ago have been advancing fairly slowly, an additional extra clue will be given early next week. Stay tuned to find out the latest news - right here - on Klurbloggen!

Friday, 6 July 2007

Webbstatistik! (Webstats!)

Hur skall man beskriva den typiska besökaren på Klurbloggen? Enligt webbstatistiken använder huvuddelen av användarna (80 %) Internet Explorer, medan resterande använder sig av Mozilla Firefox (15 %) eller någon annan typ av webbläsare. De flesta besöker sajten i över fem minuter (74 %), men det är kanske inte så konstigt om man väl börjat läsa de kryptiska texterna. Slutligen kommer personen förmodligen från Sverige eller i alla fall Europa, men det finns en del uppstickarländer däribland USA och Thailand! Under juni månad hade Klurbloggen 144 unika besökare, varav cirka två tredjedelar hade besökt sajten tidigare, en uppgång med 61 besökare från månaden innan.

How should one describe the typical visitor on Klurbloggen? Well, if we read the web statistics, most users visit the site using Internet Explorer (80 %), while the rest surf on Mozilla Firefox (15 %) or some other type of browser. Most visitors stay for more than five minutes, but that may not be too strange, given the cryptic texts written here. Finally, the person is most likely to sit in Sweden or at least Europe, though there have been a few visits from both the US and Thailand! During the month of June, Klurbloggen had 144 unique visits, of which approximately two thirds had visited the site on a previous occasion, an increase by 61 users from the previous month.

Thursday, 5 July 2007

Vad saknas? (What is missing?)

Om du fick bestämma, vad skulle du då vilja se på Klurbloggen? Fler bilder eller kanske en daglig gåta? Skicka en kommentar så kanske det sker förändringar inom kort (om det går att göra i Blogger).

If you had the chance to decide, what would you want to see on Klurbloggen? More pictures or perhaps a daily riddle? Send a comment, and you might just be able to see those changes soon (suggestions are limited to the capabilities offered by Blogger).

Wednesday, 4 July 2007

Tvillingtävlingar! (Twin contests!)

För de av er som gått in på Ultunesarens hemsida och stött på en icke-fungerande länk (till korsordet och de andra två tävlingarna) kan Klurbloggen nu glädja er med att den nu är reparerad. Den tidigare länken given här på Klurbloggen var dock korrekt.

For those of you who have visited the homepage of Ultunesaren only to find a non-working link (to the latest crossword and other contests), Klurbloggen can now spread the good news that the link has been repaired. If you have downloaded the crossword through Klurbloggen, you are already set.

Tuesday, 3 July 2007

Var först! (Be the first!)

Varför inte ta chansen och bli den första som kommenterar på Klurbloggen under juli månad? Du behöver inte nödvändigtvis avslöja några svar, men du kan ju lämna ett meddelande till andra tävlande för att säga vilka du har löst hittills och kanske ge en egen ledtråd!

Why not take the opportunity and become the first one to leave a comment on Klurbloggen in July? You do not necessarily have to reveal any answers, but you could leave a message to your fellow solvers to say which questions you ahve solved so far and perhaps give them your own personal clue!

Monday, 2 July 2007

Förklaring till sammanfattningen (Recap explanation)

Det kom en förfrågan om gårdagens sammanställning, nämligen om den innehöll alla ledtrådar. Som det klargjordes i sammanställningens text samlades bara de öppna ledtrådarna där. Det kan finnas annan information på bloggen, men det är isåfall upp till varje lösare att hitta.

One question arose after yesterday's recap, namely if it included all clues. It was, however, clearly stated in the recap text that only the open ones were gathered there. There may be more information on the blog, but it is up to each individual solver to find it.

Sunday, 1 July 2007

Månadssammanfattning (Monthly recap)

Här följer maj och juni månads sammanfattning av alla relevanta (öppna) ledtrådar som getts hittills i Klurendrejeriet® mini (eventuella ledtrådar som har hållits dolda får ni alltså fortsätta leta efter!):

Tävlingen: Klurendrejeriet® mini (2007)
Ledtrådar till 1. UTTRYCK FÖR INTRYCK: 16 maj och 25 maj
Ledtrådar till 2. ETT TU, BRUTE: 16 maj, 28 maj och 20 juni
Ledtrådar till 3. HANDUPPSTRECKNING: 16 maj, 29 maj, 6 juni och 21 juni


Here is the May/June recap of all relevant (open) clues given so far in Klurendrejeriet® mini (possible hidden clues are still up to you to find):

The contest: Klurendrejeriet® mini (2007)
Clues to 1. EXPRESSIONS FOR IMPRESSIONS: 16 maj och 25 maj
Clues to 2. ETT TU, BRUTE: 16 maj, 28 maj och 20 juni
Clues to 3. HAND IN HAND, LINE BY LINE: 16 maj, 29 maj, 6 juni och 21 juni