Thursday, 4 January 2007

Bollplank (Bounce people)

Gäckar fortfarande många frågor? Ligger du sömnlös på nätterna efter en hel dags jakt på svar? Isåfall har vi i tävlingsledningen ett hett tips: mentala bollplank! Det finns två huvudtyper av bollplank: andra lagmedlemmar och medlemmar i andra lag. Det låter kanske konstigt, men båda är lika viktiga, eftersom båda med all säkerhet hjälper dig och ditt lag i lösandet. Med det poängsystem som Klurendrejeriet(TM) använder sig av är det bättre att byta bort svaret från en gåta som man tror är enkel för en "lika enkel" i retur. På så vis får man hjälp till minsta möjliga kostnad! Svårigheten ligger i att hitta rätt personer, men man kan ju alltid introducera tävlingen till någon man känner eller besöka MeMaC, tävlingens officiella forum för alla klurendrejare i hela världen.

Are you lost among all the questions? Are you sleepless (though not in Seattle) after a full day's hunt for the correct answers? In that case, here's an excellent tip: bounce people! There are two main types of bounce people: other team members and members in other teams. It may sound odd, but the two are equally important, since both most certainly will help you in your quest. With the scoring system Klurendrejeriet(TM) uses, it is better to trade an answer that one thinks is easy to get another "easy" (but unsolved nonetheless). That way you get help with the least possible sacrifice! The problem is to find the right people, but it is never to late to introduce the contest to one's friends or visit MeMaC, the official forum of the contest for all quizzers around the world.

No comments: