Saturday, 6 January 2007

Flera lösningar? (Multiple solutions?)

En del lösare har hört av sig och frågar vad man ska göra om man anser att det finns två till synes likvärdiga svar på en fråga. Om så skulle vara fallet, kan man förslagsvis följa reglerna:

"Varje gåta har ett (1) entydigt svar: ett tal, ett begrepp eller en bokstav. Om en fråga (mot förmodan) har ett flera möjliga lösningar, tag då det svar bäst passar in i totallösningen och tävlingens anda!"


Some quizzers have contacted us and wonder what to do if one has two answers that are equally good solutions to a question. If that truly is the case, just follow the rules that state:

"Every question has one (1) unambiguous answer: a number, letter or term. If a question (contrary to expectation) several possible solutions, then select the one that best fits in the final solution and the spirit of the contest!"

No comments: